Xây Dựng Chiến Lược Trước Khi Phân Tích

04/09/2019 - 07:00 4869     0

Những người tập trung vào các nhiệm vụ lập kế hoạch chiến lược và các công ty tư vấn chiến lược phân lớn có xu hướng phân tích. Chắc chắn rằng, phân tích là quan trọng nhưng cuối cùng, chiến lược là và sẽ luôn luôn là một quá trình sáng tạo.

Chiến lược không phải là kết quả không thể tránh khỏi của một quá trình phân tích: đó là sự lựa chọn thị trường công ty muốn tham gia và làm thế nào để giành chiến thắng ở đó trong tương lai. Đúng, điều này cần một sự hiểu biết về lĩnh vực đang hoạt động của công ty và khả năng phát triển của nó trong tương lai; khách hàng và sở thích của họ; bản thân công ty và khả năng và cơ cấu chi phí tiềm năng của nó; đối thủ cạnh tranh và phản ứng, cuối cùng là xác định hành động để đưa ra những lựa chọn. Nhưng nó chỉ đơn giản là không thể dự đoán được nhiều điều về tương lai thông qua phân tích, trừ khi bạn đơn giản hóa các tính năng của việc đưa ra giải pháp đến một mức độ mà làm cho nó có thể phân tích - và cùng một lúc không hề liên quan với nhau. Nó đảm bảo sự thất bại của chiến lược.

Để phát triển một chiến lược hấp dẫn, bạn phải bắt đầu bằng cách khoanh vùng thị trường mà bạn mong muốn tham gia vào. Đó là một hành động của sự lựa chọn và trí tưởng tượng. Thời điểm sau khi lựa chọn là lúc để phân tích: tìm ra chính xác những gì bạn phải làm để đến nơi bạn muốn và có thể chơi theo cách bạn cần để giành chiến thắng.

Vì thế các nhà chiến lược vĩ đại, có hai khả năng cá nhân - cái nhìn sâu sắc này đến từ người bạn tuyệt vời của tôi Hilary Austen. Tất nhiên, một khả năng là những gì chúng ta hiểu bằng cách phân tích: khả năng xử lý đại lượng một cách thông minh. Đó là lấy dữ liệu định lượng và thực hiện thao tác hữu ích của nó bằng cách sử dụng các phương pháp nghiêm ngặt - hồi quy, tương quan, phân tích phương sai, v.v. Để chắc chắn, đây là một khả năng quan trọng - nhưng nó là cần thiết, mặc dù không đủ cho các chiến lược

Khả năng thứ hai là những gì bạn cần phải dẫn dắt với: sự ưu tiên dành cho chất lượng sản phẩm. Đây là khả năng nhận thức và đánh giá cao ý nghĩa của sự khác biệt nhỏ trong các tính năng của một biến nhất định. Ví dụ, điều này có thể hiểu tại sao khách hàng hành xử như vậy, bằng cách quan sát hành động của họ và tham gia với họ theo những cách mới. Ngoài ra còn có khả năng tưởng tượng hành vi hiện tại để có thể suy luận gì đối với hành vi của họ trong tương lai. Sự đánh giá cao về chất lượng là khó đo lường, theo dõi và có vẻ ít nghiêm ngặt hơn so với phân tích. Nhưng trừ khi chiến lược gia có khả năng này, việc phân tích của anh ta không giúp gì cả.

Nên nhớ rằng rằng các chuyên gia chiến lược không làm theo chiều ngược lại trong việc phân tích. Tôi đã làm chiến lược trong hơn ba thập kỷ và tôi không thể chỉ ra bất kỳ chiến lược thực sự hấp dẫn nào chỉ phát sinh từ từ việc phân tích.

Nguồn : Theo SAGA.VN