Tỷ Lệ Thanh Khoản Giúp Bạn Hiểu Vị Thế Tiền Mặt Của Bạn Như Thế Nào

Vũ Quang Huy
27/12/2019 - 07:00 9485     0

Thực hiện một phân tích thanh khoản doanh nghiệp của bạn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tình hình tiền mặt của bạn. Và điều đó quan trọng. Bởi vì vị thế tiền mặt càng thuận lợi, bạn càng có triển vọng tiếp tục thành công.

Thực hiện một vài phép tính đơn giản bằng cách sử dụng các con số trong báo cáo tài chính của công ty bạn có thể cho bạn biết rất nhiều về tình hình công việc kinh doanh của bạn ngày hôm nay và những ảnh hưởng xấu đến tương lai công ty. Trên thực tế với một thước đo về việc doanh nghiệp của bạn có thể chuyển đổi tài sản của mình thành tiền mặt nhanh chóng và dễ dàng như thế nào nếu cần thiết, tỷ lệ thanh khoản đóng vai trò chính trong bất kỳ đánh giá tài chính nào.

 

Tại sao thanh khoản quan trọng?

Doanh nghiệp của bạn có tính thanh khoản càng cao, càng dễ dàng hơn trong việc sử dụng tiền mặt cho những dịch vụ và trả hết các khoản nợ ngắn hạn. Tính thanh khoản của doanh nghiệp bạn được xác định không chỉ bằng số tiền bạn có trong tay, mà còn có thể được xác định bởi khả năng chuyển đổi các tài sản khác thành tiền mặt nhanh như thế nào. Thông thường, những tài sản đó bao gồm những thứ như:

  • Hàng tồn kho của bạn,
  • Tài khoản của bạn phải thu
  • Bất kỳ chứng khoán có thể bán được hoặc các khoản đầu tư ngắn hạn, có thể thanh toán khác

Nhiều công ty mắc sai lầm khi đầu tư nhiều tiền mặt vào tài sản hoặc các khoản đầu tư dài hạn. Vì vậy, điều quan trọng là phải xem xét điều gì sẽ xảy ra với doanh nghiệp của bạn nếu doanh số sụt giảm - hoặc một số sự kiện bất ngờ khác - gây khó khăn cho việc đáp ứng các khoản thanh toán cho vay của bạn hoặc tài trợ cho chi phí hoạt động hàng ngày của bạn.


Tỷ lệ thanh khoản là cách tốt nhất để diễn giải khả năng sử dụng tài sản hiện tại của công ty bạn để hoàn trả các khoản nợ phải trả hiện tại - tại bất kỳ thời điểm nào. Thực hiện các tính toán đó thường xuyên cho phép bạn theo dõi khả năng đó trong thời gian dài và có thể giúp bạn xác định và tránh các rủi ro tài chính tiềm ẩn.
Trước khi chúng tôi xem xét một số ví dụ về tỷ lệ, tại đây, hãy kiểm tra xung tiền mặt nhanh chóng mà bạn có thể thực hiện cho doanh nghiệp của mình:

  • Sử dụng thông tin trên bảng cân đối kế toán của bạn để xác định tổng số tiền và các khoản tương đương tiền của bạn (hãy nghĩ đến tài khoản ngân hàng, tín phiếu kho bạc hoặc quỹ thị trường tiền tệ)
  • Chia số tiền này cho tổng số tất cả các tài sản hiện tại của bạn
  • Nhân kết quả với 100 và tỷ lệ phần trăm kết quả sẽ cho bạn biết số lượng tài sản kinh doanh của bạn hiện được thể hiện bằng tiền mặt

Số dư tiền mặt cao hơn thường được ưu tiên hơn so với dự trữ tiền mặt quá thấp, vì các quỹ đó cho phép doanh nghiệp của bạn hỗ trợ tải nợ, mua hàng dự trữ mới và tận dụng các cơ hội đầu tư sinh lợi. Không có đủ tiền mặt trong tay cũng có thể gây ra rắc rối khi kiểm soát các khoản nợ ngắn hạn - và điều đó có thể có thể làm ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ với các nhà cung cấp quan trọng.

Cách sử dụng tỷ lệ thanh khoản

Cách dễ nhất để đo lường tình hình tiền mặt của bạn là sử dụng ba tỷ lệ thanh khoản phổ biến này. Mỗi phép tính Hệ số thanh toán nợ hiện tại, khả năng thanh toán nhanh và chỉ số thanh toán tiền mặt cung cấp thông tin về mức độ tương đương giữa tài sản thanh khoản và các khoản nợ của công ty bạn - và kết quả càng cao thì càng tốt.

Hệ số thanh toán nợ hiện tại

Đôi khi được gọi là tỷ lệ vốn lưu động, tỷ lệ thanh toán nợ hiện tại kiểm tra tất cả các tài sản ngắn hạn có thể được chuyển đổi thành tiền mặt một cách hợp lý trong thời gian một năm. Công thức trông như thế này:

Tỷ lệ hiện tại = Tài sản hiện tại (Tiền mặt + Tài sản tương đương tiền + khoản phải thu + Hàng tồn kho) Nợ ngắn hạn
(Current Ratio = Current Assets (Cash + Cash Equivalents + Accounts Receivable + Inventory) ÷ Current Liabilities)

Là số liệu tự do nhất trong ba phép đo thanh khoản được thảo luận ở đây,Hệ số thanh toán nợ hiện tại bao gồm phạm vi rộng nhất của các nguồn tiền mặt có thể. Và giống như hai tính toán khác của chúng tôi, nó cung cấp một cách hiệu quả để so sánh tài sản ngắn hạn (hoặc vốn lưu động) của công ty bạn với các khoản nợ ngắn hạn.

Khả năng thanh toán nhanh

Bước tiếp theo về mặt đo lường cứng nhắc hơn về vị trí tiền mặt của công ty bạn là khả năng thanh toán nhanh, như sau:

Tỷ lệ thanh toán nhanh = Tài sản hiện tại (Tiền mặt + Tương đương tiền + Tài khoản phải thu) ÷ Nợ ngắn hạn
(Quick Ratio = Current Assets (Cash + Cash Equivalents + Accounts Receivable) ÷ Current Liabilities)

Tính toán này được gọi là tỷ lệ thanh toán nhanh vì chỉ mất tài sản nhanh của bạn - những tài sản có thể được chuyển đổi thành tiền trong vòng 90 ngày hoặc ít hơn - vào tài khoản. Tỷ lệ thanh toán nhanh bỏ qua bất kỳ khoản giữ hàng tồn kho nào, tùy thuộc vào tính chất doanh nghiệp của bạn, đôi khi hàng tồn kho có thể khó thanh lý.

Chỉ số thanh toán tiền mặt

Là tỷ lệ chặt chẽ nhất trong ba tỷ lệ thanh khoản chính, Tỷ lệ thanh toán tiền mặt là chỉ số tốt nhất cho thấy doanh nghiệp của bạn có thể tự mình thanh toán đầy đủ như thế nào để trả hết nợ hiện tại. Công thức được hiển thị dưới đây:

Tỷ lệ tiền mặt = Tài sản hiện tại (Tiền mặt + tài sản tương đương tiền) ÷ Nợ ngắn hạn

Bạn có thể nhận thấy rằng tỷ lệ tiền mặt chỉ bao gồm những tài sản đã tồn tại dưới dạng tiền mặt hoặc - giống như chứng khoán có thể bán được - có thể được chuyển thành tiền mặt gần như ngay lập tức. Đôi khi, quan điểm bảo thủ nhất về khả năng thanh khoản của công ty bạn cung cấp bức tranh chân thực nhất về tình hình tài chính của bạn.

Mặc dù nhiều tiền mặt hơn trong ngân hàng đồng nghĩa với việc tài trợ nhiều hơn cho tăng trưởng và mở rộng kinh doanh, nhưng điều quan trọng là phải nhận ra như việc giữ quá nhiều tiền trong tay một cách mù quáng. Việc sử dụng không đúng nguồn lực tiền mặt của bạn có thể gây bất lợi như sử dụng quá mức, và điều đó có thể có nghĩa là doanh nghiệp của bạn đang bỏ lỡ một số khoản đầu tư sinh lãi

 
Nguồn : saga.vn
Vũ Quang Huy
Vũ Quang Huy