Tự Chủ: Sức Mạnh To Lớn Nhất

21/01/2019 - 14:40 849     0

Tự làm chủ cảm xúc và hành động của bản thân, không bị tác động, ảnh hưởng bởi bất kỳ cá nhân hay sự việc nào, chỉ khi làm được như vậy, chúng ta mới có thể tự bảo vệ chính mình khỏi các vấn đề tiêu cực trong cuộc sống này.

► Watch all our inspirational videos/ Xem tất cả các Video Inspiration của chúng tôi tại:
https://goo.gl/ScBuHs

► Subscribe Here/ Đăng ký theo dõi tại đây:
https://goo.gl/sMKZUw

Share this video. Spread the motivation.

Nguồn : Theo SAGA.VN