Triển Khai Và Sử Dụng Phép Phân Tích PEST Như Thế Nào Trong Kinh Doanh?

Hưng Lương
22/07/2019 - 10:00 2531     0

Phân tích PEST xem xét các yếu tố bên ngoài và ảnh hưởng của chúng đối với kinh doanh. Đây là một công cụ hoạch định chiến lược được sử dụng để hiểu các yếu tố trên và đo lường tác động của chúng.

Trước khi chúng tôi phân tích PEST, bạn phải hiểu nó là gì và tại sao chúng tôi sử dụng nó.

Phân tích PEST là gì?

Phân tích PEST là một công cụ thể hiện môi trường vĩ mô của các doanh nghiệp. Cụ thể, nó giúp hiểu được các yếu tố bên ngoài và ảnh hưởng của chúng đối với một công ty.

Phân tích này là viết tắt của các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ. Mỗi loại này xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mọi doanh nghiệp - nhưng ở các mức độ khác nhau.

Các yếu tố chính trị thường liên quan đến những luật mang tính lập pháp. Người tiêu dùng, sức khỏe và an toàn, thương mại và các yêu cầu pháp lý là một số ít để xem xét tới. Đây là những luật do chính phủ tạo ra và được thiết lập bởi các nhà lãnh đạo lập pháp.Một cá nhân không thể thay đổi những qui tắc này.

Các yếu tố kinh tế thường về lạm phát, suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp/việc làm và lãi suất, tuy nhiên, không chỉ giới hạn ở đó. Các công ty có thể cố gắng chống suy thoái kinh doanh, nhưng không dễ để làm được như vậy. Điều tương tự cũng xảy ra với việc làm và tỷ lệ thất nghiệp. Nhưng chúng ảnh hưởng đến khả năng mua của người tiêu dùng. Và nếu người tiêu dùng không mua sản phẩm, không có doanh nghiệp nào an toàn.

Hành vi của người tiêu dùng và sức mua cũng được liên kết với các yếu tố xã hội. Lý do người tiêu dùng mua sản phẩm được nghiên cứu và được chuyển vào nghiên cứu mục tiêu. Bằng cách này, các công ty có thể tiếp thị sản phẩm một cách hiệu quả đến đúng người. Họ phải xem xét văn hóa, nguồn gốc dân tộc, ý thức về sức khỏe, tầng lớp xã hội và nhiều yếu tố khác.

Giống như các yếu tố chính trị, hầu hết các yếu tố xã hội không thể được thay đổi một cách thủ công. Chúng phải được quan sát và hiểu để bán cho người tiêu dùng. Mặc dù bạn có thể cung cấp các mặt hàng cho người dùng, không có gì đảm bảo họ sẽ mua. Bạn phải giải quyết vấn đề của họ trước, và điều đó bắt đầu bằng việc hiểu nhu cầu của họ.

Các yếu tố công nghệ liên quan đến các vấn đề công nghệ, biến chứng và giải pháp. Nó giải quyết mọi vấn đề , từ an ninh mạng đến thiết bị sản xuất. Công nghệ được sử dụng để tiếp thị và cung cấp sản phẩm. Nó cũng được sử dụng để giải quyết các khiếu nại của người tiêu dùng. Công ty có công nghệ tốt nhất, nhanh nhẹn nhất sẽ có lợi thế cạnh tranh độc nhất.

Bạn phải luôn cập nhật về công nghệ mới nhất và sẵn sàng sử dụng nó trong doanh nghiệp của bạn.

Bây giờ, làm thế nào để bạn sử dụng phân tích PEST?

Bạn phải thu thập thông tin. Nếu bạn không biết bắt đầu như thế nào, bạn có thể phân tích đối thủ cạnh tranh. Đó là, phân tích dữ liệu của đối thủ cạnh tranh và hiểu các điểm bán hàng, những rắc rối và các lĩnh vực họ cần cải thiện.

Nó có thể cung cấp một cái nhìn tổng quan về thông tin liên quan đến điểm mạnh và điểm yếu.

Bây giờ tập trung vào mẫu PEST của bạn. Bắt đầu bằng cách chia nhỏ các danh mục.

Bạn đánh giá các yếu tố chính trị đầu tiên. Liệt kê ra từng luật mà có thể sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn. Đó là những điều luật hiện tại bạn đã tuân thủ và những thứ bạn có thể cần trong tương lai. Đánh giá tác động của việc tuân theo và không tuân theo các luật này.

Sau khi thực hiện, chuyển sang các yếu tố kinh tế. Danh sách này có thể dài. Bạn phải xác định xu hướng thị trường, tỷ lệ lạm phát, thuế và những ảnh hưởng mới trong nền kinh tế. Tỷ lệ lạm phát cao như thế nào và điều này ảnh hưởng đến việc sản xuất và phân phối sản phẩm như thế nào?  suy thoái ảnh hưởng đến doanh số hay tăng trưởng? Bạn phải trả bao nhiêu tiền thuế?

Tiếp tục với yếu tố người tiêu dùng. Nếu bạn đã thực hiện nghiên cứu thị trường mục tiêu, thì hãy chuyển qua phần khác. Hãy xem xét các xu hướng ảnh hưởng đến cách thức và lý do tại sao thị trường mục tiêu của bạn mua sản phẩm của bạn.

Ví dụ, PR xấu cho đối thủ cạnh tranh của bạn có thể khiến người tiêu dùng suy nghĩ hai lần về việc sử dụng sản phẩm. Nếu bạn cung cấp một sản phẩm tương tự, bạn có thể muốn đánh giá cách phân biệt với vấn đề khách hàng đang phản ánh.

Và cuối cùng, đánh giá công nghệ của bạn. Công nghệ nào bạn sử dụng hàng ngày? Nó ảnh hưởng đến kinh doanh như thế nào? Bạn có thể nâng cấp ở đâu và làm thế nào để tăng năng suất hoặc giảm chi phí?

Khi việc này được hoàn thành, bạn sẽ có thể viết phân tích PEST của mình hoàn thiệnthành công. Đo lường và sử dụng kết quả của bạn ngay lập tức để theo dõi cách dữ liệu này ảnh hưởng tích cực đến doanh nghiệp của bạn như thế nào.

Nguồn : THEO SAGA.VN
Hưng Lương
Hưng Lương