Tối Ưu Hóa Cấu Trúc Vốn

Nam Quốc
30/07/2020 - 07:00 5732     0

Bạn có bao giờ nghĩ về việc có thể tăng lợi ích cổ đông bằng cách thay đổi cấu trúc vốn hay không? Hôm nay hãy cùng Saga.vn thử tìm hiểu xem liệu có cách nào để thực hiện điều đó không nhé!

 

Câu hỏi đầu tiên cần được giải quyết là cấu trúc vốn có nghĩa là gì. Cấu trúc vốn của một công ty đề cập đến sự pha trộn giữa vốn chủ sở hữu và nợ tài chính mà được công ty sử dụng để đầu tư cho tài sản của mình. Một số công ty có thể được tài trợ toàn bộ vốn và không có chút nợ nào, trong khi những công ty khác có thể có mức vốn chủ sở hữu thấp và mức nợ cao. Quyết định về mức pha trộn giữa vốn chủ sở hữu và vốn nợ được gọi là quyết định tài chính.

Quyết định tài chính có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC). WACC là trung bình trọng số đơn giản của chi phí vốn cổ phần và chi phí nợ. Trọng số tỷ lệ thuận với giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu và nợ; do đó, tỷ lệ vốn chủ sở hữu và nợ biến động, thì WACC cũng vậy. Thế nên điểm quan trọng đầu tiên cần hiểu là, khi một công ty thay đổi cấu trúc vốn (nghĩa là thay đổi hỗn hợp vốn chủ sở hữu và nợ tài chính), nó sẽ tự động dẫn đến thay đổi WACC.

Tuy nhiên, trước khi chúng ta đi vào chi tiết của lý thuyết cấu trúc vốn, bạn có thể nghĩ xem quyết định tài chính (nghĩa là thay đổi cấu trúc vốn) có liên quan gì đến mục tiêu chung của công ty là tối đa hóa lợi ích cổ đông. Với tiền đề rằng lợi ích là giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai được chiết khấu theo mức hoàn trả bắt buộc của nhà đầu tư, giá trị thị trường của một công ty bằng với giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai được WACC chiết khấu.

Giá trị thị trường của một công ty = Dòng tiền trong tương lai / WACC

Cần phải lưu ý rằng WACC càng thấp, giá trị thị trường của công ty càng cao - như bạn có thể thấy từ ví dụ đơn giản sau đây; khi WACC là 15%, giá trị thị trường của công ty là 667; và khi WACC giảm xuống còn10%, giá trị thị trường của công ty tăng tới 1.000.

Giá trị thị trường của một công ty

100 / 0,15 = 667

100 / 0,10 = 1.000

Do đó, nếu chúng ta có thể thay đổi cấu trúc vốn để hạ mức WACC xuống, thì chúng ta có thể tăng giá trị thị trường của công ty và từ đó làm tăng được lợi ích cổ đông.

Vì vậy, việc tìm cấu trúc vốn tối ưu trở thành việc tìm WACC thấp nhất, bởi vì khi WACC được tối thiểu hóa thì giá trị của công ty / lợi ích cổ đông sẽ được tối đa hóa. Thế nên, nhiệm vụ của tất cả các nhà quản lý tài chính là tìm ra cấu trúc vốn tối ưu điều mà sẽ dẫn đến WACC thấp nhất.

Tỉ lệ pha trộn nào giữa vốn chủ sở hữu và nợ sẽ dẫn đến WACC thấp nhất?

Vì WACC là một số trung bình giản đơn giữa chi phí vốn cổ phần và chi phí nợ, nên câu trả lời theo bản năng là nghĩ xem một trong hai thành phần nào thấp hơn, và sau đó có nhiều hơn một chi phí rẻ và ít hơn một chi phí đắt, để giảm trung bình của cả hai.

Vâng, câu trả lời là chi phí nợ rẻ hơn chi phí vốn chủ sở hữu. Vì nợ ít rủi ro hơn vốn chủ sở hữu, nên thu nhậpi yêu cầu để bù đắp cho các nhà đầu tư nợ thấp hơn cho các nhà đầu tư vốn. Nợ ít rủi ro hơn vốn chủ sở hữu, vì về bản chất tiền trả lãi thường là một khoản cố định và bắt buộc, và nó được ưu tiên thanh toán cổ tức, điều này về bản chất là tùy theo ý của doanh nghiệp . Một lý do khác khiến nợ ít rủi ro hơn vốn chủ sở hữu là trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, chủ nợ sẽ nhận được tiền trả nợ trước các cổ đông vì họ ở vị trí cao hơn trong hệ thống phân cấp chủ nợ (thứ tự các chủ nợ được trả nợ), vì các cổ đông sẽ được thanh toán sau cùng .

Trên phương diện của công ty mà nói đi vay cũng sẽ rẻ hơn huy động thêm vốn chủ sở hữu là bởi cách xử lý thuế thu nhập doanh nghiệp của lãi suất và cổ tức là khác nhau. 

Trong tài khoản lãi và lỗ, tiền lãi được trừ trước khi tính thuế; do đó, các công ty giảm thuế dựa trên phần lãi suất đó. Tuy nhiên, cổ tức lại được trừ sau khi tính thuế; vậy nên, các công ty không được giảm thuế đối với cổ tức. Do đó, nếu tiền lãi phải trả là 10 triệu đô la và thuế suất là 30%, chi phí cho công ty chỉ còn là 7 triệu đô la. Tiền lãi được khấu trừ thuế là một lợi thế vô cùng lớn đối với doanh nghiệp.

Chúng ta hãy quay trở lại câu hỏi về sự pha trộn giữa vốn chủ sở hữu và nợ sẽ dẫn đến WACC thấp nhất. Phản ứng theo bản năng và rõ ràng là chuẩn bị bằng cách thay thế một số vốn chủ sở hữu đắt hơn bằng khoản nợ rẻ hơn để giảm mức trung bình, WACC. Tuy nhiên, phát hành thêm nợ (tức là tăng đòn bẩy vốn), có nghĩa là nhiều tiền lãi được trả ngoài lợi nhuận trước khi cổ tức được trả cho các cổ đông. Khoản tiền trả lãi tăng làm tăng tính biến động của khoản cổ tức thanh toán cho các cổ đông, bởi vì nếu công ty rơi vào một năm yếu kém, các khoản tiền lãi tăng vẫn phải được trả, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng chi trả cổ tức của công ty . Sự gia tăng tính biến động của việc trả cổ tức cho các cổ đông cũng được gọi là sự gia tăng rủi ro tài chính cho các cổ đông. Nếu rủi ro tài chính đối với các cổ đông tăng lên, họ sẽ đòi hỏi lợi nhuận cao hơn để bù đắp cho họ đối với rủi ro gia tăng này, do đó chi phí vốn cổ phần sẽ tăng và điều này sẽ dẫn đến sự gia tăng của WACC.

Tóm lại, khi cố gắng tìm chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) thấp nhất, bạn nên:

 • phát hành thêm nợ để thay thế vốn chủ sở hữu đắt đỏ; điều này làm giảm WACC, nhưng
 • nợ nhiều hơn cũng làm tăng WACC như:

- Đòn bẩy vốn

- Rủi ro tài chính

- Vốn chủ sở hữu beta

- Chi phí vốn chủ sở hữu.

Hãy nhớ rằng Keg là một chức năng của vốn chủ sở hữu beta bao gồm cả rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính, vì vậy khi rủi ro tài chính tăng, vốn chủ sở hữu beta tăng, Keg tăng và WACC tăng.

Câu hỏi quan trọng là cái nào có tác động lớn hơn, việc giảm WACC gây ra bởi có một khoản nợ rẻ hơn hay sự gia tăng của WACC gây ra bởi sự gia tăng rủi ro tài chính. Để trả lời điều này, chúng ta phải chuyển sang các lý thuyết khác nhau đã phát triển theo thời gian liên quan đến chủ đề này.

Các lý thuyết về cấu trúc vốn

 1. M + M (Không có thuế): Nợ rẻ hơn = Sự gia tăng trong rủi ro tài chính / Keg
 2. M + M (Có thuế): Nợ rẻ hơn> Sự gia tăng trong rủi ro tài chính / Keg
 3. Lý thuyết truyền thống: WACC có hình chữ U, tức là có tỷ số truyền tối ưu
 4. Lý thuyết trật tự phân hạng: Không có quy trình lý thuyết hóa; chỉ đơn giản là dòng kháng cự ít nhất trước tiên được tạo ra trong nội bộ, sau đó là nợ và cuối cùng là phát hành mới vốn chủ sở hữu.

Mô hình không thuế của Modigliani và Miller

Năm 1958, Modigliani và Miller tuyên bố rằng, giả sử một thị trường vốn hoàn hảo và bỏ qua thuế, WACC không đổi ở tất cả các cấp độ. Khi một công ty phát triển, WACC giảm do có một khoản nợ rẻ hơn được bù đắp chính xác bằng sự gia tăng của WACC gây ra bởi sự gia tăng chi phí vốn chủ sở hữu do rủi ro tài chính.

WACC không đổi ở tất cả các cấp đòn bẩy vốn, do đó giá trị thị trường của công ty cũng không đổi. Vậy nên, một công ty không thể giảm WACC bằng cách thay đổi đòn bẩy vốn của mình (Hình 1).

Chi phí vốn cổ phần được liên kết trực tiếp với đòn bẩy vốn. Khi đòn bẩy vốn tăng, rủi ro tài chính cho các cổ đông tăng lên, do đó Keg tăng lên. 

Tóm tắt: Lợi ích của nợ rẻ hơn = Tăng Keg do rủi ro tài chính tăng. Chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC), tổng giá trị của công ty và lợi ích của cổ đông là không đổi và không bị ảnh hưởng bởi các cấp độ của đòn bẩy vốn. Không có cấu trúc vốn tối ưu tồn tại.

Mô hình có thuế của Modigliani và Miller

Năm 1963, khi Modigliani và Miller thừa nhận thuế doanh nghiệp vào phân tích của họ, kết luận của họ đã thay đổi đáng kể. Khi nợ thậm chí còn trở nên rẻ hơn (do giảm thuế đối với các khoản thanh toán lãi), chi phí nợ giảm đáng kể từ Kd đến Kd (1-t). Do đó, mức giảm của WACC (do nợ rẻ hơn) hiện lớn hơn mức tăng của WACC (do sự gia tăng rủi ro tài chính / Keg). Vậy nên, WACC giảm khi đòn bẩy vốn tăng. Do đó, nếu một công ty muốn giảm WACC, công ty nên vay càng nhiều càng tốt.

Tóm tắt: Lợi ích của nợ rẻ hơn -> Tăng Keg do rủi ro tài chính tăng.

Do đó, các công ty nên vay càng nhiều càng tốt. Cơ cấu vốn tối ưu là 99,99% nợ tài chính.

Sự không hoàn hảo của thị trường

Rõ ràng có một vấn đề với mô hình thuế của Modigliani và Miller, bởi vì cấu trúc vốn của công ty không hoàn toàn được tạo ra từ nợ. Các công ty không được khuyến khích làm theo phương pháp được đề xuất này vì sự tồn tại của các yếu tố như chi phí phá sản, chi phí đại lý và sự tận thu thuế. Tất cả các yếu tố mà Modigliani và Miller không tính đến.

Chi phí phá sản

Modigliani và Miller giả định thị trường vốn hoàn hảo; do đó, một công ty luôn có thể gây quỹ và tránh phá sản. Trong thế giới thực, một bất lợi lớn của một công ty có mức nợ cao là có khả năng vỡ nợ trên các khoản thanh toán lãi tăng lên và do đó bị tuyên bố phá sản. Nếu các cổ đông và chủ nợ trở nên lo ngại về khả năng rủi ro phá sản, họ sẽ cần được bồi thường cho rủi ro bổ sung này. Do đó, chi phí vốn cổ phần và chi phí nợ sẽ tăng, WACC sẽ tăng và giá cổ phiếu giảm. Lưu ý rằng các cổ đông chịu rủi ro phá sản ở mức độ cao hơn khi họ đứng cuối cùng trong hệ thống phân cấp của các chủ nợ về thanh lý.

Nếu mô hình thuế này được sửa đổi để tính đến sự tồn tại của rủi ro phá sản ở mức độ cao của đòn bẩy vốn, thì một cấu trúc vốn tối ưu sẽ thấp hơn đáng kể so với mức nợ 99,99% được đề xuất trước đây.

Chi phí đại lý

Chi phí đại lý phát sinh từ vấn đề được gọi là vấn đề ‘người ủy thác và người nhậm thác”. Trong hầu hết các công ty lớn, các nhà cung cấp tài chính (người ủy thác) không thể chủ động quản lý công ty. Họ sử dụng “đại lý” (nhà quản lý) và các đại lý này có thể hành động theo cách không phải lúc nào cũng có lợi nhất cho vốn chủ sở hữu hoặc chủ nợ.

Vì chúng ta hiện đang quan tâm đến vấn đề nợ nên chúng ta sẽ cho rằng không có xung đột lợi ích giữa các cổ đông và ban quản lý và mục tiêu chính của ban quản lý là tối đa hóa lợi ích của cổ đông. Do đó, ban quản lý có thể đưa ra các quyết định có lợi cho các cổ đông bằng chi phí của các chủ nợ.

Ban quản lý có thể huy động tiền từ các chủ nợ nói rằng các khoản tiền sẽ được đầu tư vào một dự án rủi ro thấp, nhưng một khi họ nhận được tiền, họ quyết định đầu tư vào một dự án có rủi ro cao / lợi nhuận cao. Hành động này có khả năng mang lại lợi ích cho các cổ đông vì họ có thể hưởng lợi từ lợi nhuận cao hơn, nhưng chủ nợ sẽ không nhận được một phần lợi nhuận cao hơn vì lợi nhuận của họ không phụ thuộc vào hiệu suất của công ty. Do đó, các chủ nợ không nhận được tiền lãi bù đắp mức độ rủi ro cho họ.

Để bảo vệ các khoản đầu tư của mình, các chủ nợ thường áp dụng các giao ước hạn chế trong các thỏa thuận cho vay nhằm hạn chế quyền tự do hành động. Các giao ước hạn chế này có thể giới hạn số nợ có thể tăng thêm, đặt tỷ suất đòn bẩy mục tiêu, đặt hệ số khả năng thanh toán nợ hiện tại mục tiêu, hạn chế thanh toán cổ tức quá mức, hạn chế thanh lý tài sản lớn hoặc hạn chế loại hoạt động mà công ty có thể tham gia.

Vì đòn bẩy vốn tăng, các chủ nợ sẽ muốn áp đặt nhiều ràng buộc hơn đối với ban quản lý để bảo vệ khoản đầu tư tăng thêm của họ. Các giao ước mở rộng làm giảm sự tự do hoạt động, linh hoạt đầu tư của công ty (các dự án có giá trị hiện tại ròng tích cực có thể phải bị bỏ qua) và có thể dẫn đến giảm giá cổ phiếu. Quản lý không thích những hạn chế được đặt lên quyền tự do hành động của họ. Vì vậy, họ thường giới hạn mức độ của đòn bẩy vốn để giới hạn mức độ hạn chế áp đặt họ.

Sự tận thu thuế

Thực tế là tiền lãi được khấu trừ thuế có nghĩa là khi một công ty phát triển, nó thường làm giảm hóa đơn thuế. Việc giảm thuế đối với tiền lãi được gọi là lá chắn thuế - bởi vì khi một công ty phát triển, trả lãi nhiều hơn, nó sẽ bảo vệ nhiều hơn lợi nhuận từ thuế doanh nghiệp. Lợi thế về thuế được hưởng từ nợ trên vốn chủ sở hữu có nghĩa là một công ty có thể giảm WACC và tăng giá trị của nó bằng cách thay thế nợ cho vốn chủ sở hữu, với điều kiện là các khoản thanh toán lãi vẫn được khấu trừ thuế.

Tuy nhiên, khi một công ty phát triển, các khoản thanh toán lãi tăng lên và đạt đến điểm bằng với lợi nhuận mà họ sẽ được khấu trừ; do đó, bất kỳ khoản thanh toán lãi bổ sung nào ngoài thời điểm này sẽ không nhận được bất kỳ khoản giảm thuế nào.

Đây là điểm mà các công ty trở nên cạn kiệt thuế, tức là các khoản thanh toán lãi không còn được khấu trừ thuế, vì các khoản thanh toán lãi bổ sung vượt quá lợi nhuận và chi phí nợ tăng đáng kể từ Kd (1-t) đến Kd. Một khi đạt đến điểm này, nợ sẽ mất lợi thế về thuế và một công ty có thể hạn chế mức độ của nó.

WACC ban đầu sẽ giảm, vì lợi ích của việc có một khoản nợ rẻ hơn lớn hơn nhiều so với sự gia tăng chi phí vốn chủ sở hữu do rủi ro tài chính gia tăng. WACC sẽ tiếp tục giảm cho đến khi đạt được giá trị tối thiểu, tức là cấu trúc vốn tối ưu được đại diện bởi điểm X.

Lợi ích của nợ rẻ hơn> tăng keg do rủi ro tài chính tăng

Nếu công ty tiếp tục tăng tốc, WACC sẽ tăng khi rủi ro tài chính tăng / Keg vượt xa lợi ích của khoản nợ rẻ hơn. Ở mức độ rất cao, rủi ro phá sản khiến chi phí của đường cong vốn chủ sở hữu tăng với tốc độ cao hơn và cũng khiến chi phí nợ bắt đầu tăng.

Tăng Keg do rủi ro tài chính và phá sản> Lợi ích của nợ rẻ hơn

Lợi ích của cổ đông bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi mức độ của đòn bẩy vốn. Có một mức đòn bẩy vốn tối ưu mà tại đó WACC được tối thiểu hóa và tổng giá trị của công ty được tối đa hóa. Các nhà quản lý tài chính có nhiệm vụ phải đạt được và duy trì mức độ này. Mặc dù chúng tôi chấp nhận rằng WACC có thể có hình chữ U cho các công ty nói chung, chúng tôi không thể tính toán chính xác mức độ đòn bẩy vốn tốt nhất (nghĩa là không có cơ chế phân tích để tìm cấu trúc vốn tối ưu). Mức tối ưu sẽ khác nhau từ công ty này sang công ty khác và chỉ có thể được tìm thấy bằng thử nghiệm và lỗi.

Lý thuyết trật tự phân hạng

Lý thuyết trật tự phân hạng trái ngược hoàn toàn với các lý thuyết cố gắng tìm kiếm một cấu trúc vốn tối ưu bằng cách nghiên cứu sự đánh đổi giữa những lợi thế và bất lợi của nợ tài chính. Trong phương pháp này, ta không tìm kiếm một cấu trúc vốn tối ưu. Các công ty chỉ cần tuân theo một trật tự được thiết lập cho phép họ tăng tài chính theo cách đơn giản và hiệu quả nhất, thứ tự như sau:

 1. Sử dụng tất cả các khoản lợi nhuận giữ lại có sẵn;
 2. Sau đó phát hành nợ;
 3. Sau đó cuối cùng mới phát hành vốn chủ sở hữu.

Những cân chỉnh làm cơ sở cho trật tự phân hạng gấp ba lần:

 • Các công ty sẽ muốn giảm thiểu chi phí phát hành.
 • Các công ty sẽ muốn giảm thiểu thời gian và chi phí liên quan đến việc thuyết phục các nhà đầu tư bên ngoài về giá trị của dự án.
 • Sự tồn tại của thông tin bất cân xứng và chuyển giao thông tin giả định xuất phát từ các hành động quản lý. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét từng sự cân chỉnh này một cách chi tiết hơn.

Giảm thiểu chi phí phát hành

 1. Lợi nhuận giữ lại không có chi phí phát hành vì công ty đã có sẵn vốn
 2. Nợ phát hành sẽ chỉ phát sinh chi phí phát hành vừa phải
 3. Phát hành vốn chủ sở hữu sẽ phải chịu mức chi phí phát hành cao

Giảm thiểu thời gian và chi phí liên quan đến việc thuyết phục các nhà đầu tư bên ngoài

 1. Vì công ty đã có lợi nhuận giữ lại, nên không phải mất thời gian để thuyết phục các nhà đầu tư bên ngoài
 2. Thời gian và chi phí liên quan đến phát hành nợ thường ít hơn đáng kể so với thời gian liên quan đến phát hành cổ phần

Sự tồn tại của thông tin bất cân xứng

Đây là một thuật ngữ thú vị cho chúng ta biết rằng các nhà quản lý biết nhiều hơn về  triển vọng của công ty họ so với các nhà đầu tư bên ngoài / thị trường. Các nhà quản lý biết tất cả các thông tin chi tiết bên trong, trong khi thị trường chỉ có quyền truy cập vào thông tin có sẵn trong quá khứ và công khai. Sự mất cân bằng về thông tin (thông tin bất cân xứng) này có nghĩa là hành động của các nhà quản lý được thị trường xem xét kỹ lưỡng. Hành động của họ thường được hiểu là quan điểm của người trong cuộc về triển vọng tương lai của công ty. Một ví dụ điển hình cho điều này là khi các nhà quản lý bất ngờ tăng cổ tức, vì các nhà đầu tư giải thích đây là dấu hiệu của sự gia tăng niềm tin quản lý đối với triển vọng tương lai của công ty do đó giá cổ phiếu thường tăng.

Giả sử rằng các nhà quản lý đang xem xét làm thế nào để tài trợ cho một dự án mới lớn đã được tiết lộ cho thị trường. Tuy nhiên, các nhà quản lý đã phải bảo mật thông tin bên trong về công nghệ mới liên quan đến dự án, do tính chất cạnh tranh của ngành công nghiệp của họ. Do đó, thị trường sẽ đánh giá thấp dự án và cổ phiếu của công ty. Ban quản lý sẽ không muốn phát hành cổ phiếu, khi chúng bị định giá thấp, vì điều này sẽ dẫn đến việc chuyển lợi tức từ các cổ đông hiện hữu sang các cổ đông mới. Họ sẽ muốn đầu tư vào dự án thông qua thu nhập giữ lại để rồi cuối cùng khi thị trường nhìn thấy giá trị thực của dự án, các cổ đông hiện tại sẽ được hưởng lợi. Nếu các khoản tiền bổ sung được yêu cầu nhiều hơn và cao hơn thu nhập giữ lại, thì nợ sẽ là lựa chọn thay thế tiếp theo.

Khi các nhà quản lý có thông tin nội bộ thuận lợi, họ không muốn phát hành cổ phiếu vì họ bị định giá thấp. Do đó, sẽ thật hợp lý khi các nhà đầu tư bên ngoài cho rằng các nhà quản lý có thông tin bên trong 

không thuận lợi sẽ muốn phát hành cổ phiếu khi họ được định giá quá cao. Vậy nên, việc một công ty phát hành cổ phiếu được hiểu là một dấu hiệu ban quản lý tin rằng cổ phiếu được định giá quá cao. Do đó, các nhà đầu tư có thể bắt đầu bán cổ phiếu của công ty, khiến giá cổ phiếu giảm. Vì vậy, phát hành vốn chủ sở hữu là giải pháp cuối cùng, tóm lại trật tự phân hạng là giữ lại thu nhập, sau đó là nợ, và phát hành vốn cổ phần là kế sách sau cùng.

Một ý nghĩa của lý thuyết trật tự phân hạng mà chúng ta mong đợi là các công ty có lợi nhuận cao sẽ vay ít nhất, bởi vì họ có mức lợi nhuận giữ lại cao hơn để tài trợ cho các dự án đầu tư. Baskin (1989) đã tìm thấy mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa mức lợi nhuận cao và mức đòn bẩy vốn cao. Phát hiện này mâu thuẫn với ý tưởng về sự tồn tại của một cấu trúc vốn tối ưu và cung cấp hỗ trợ cho những hiểu biết được đưa ra bởi lý thuyết trật tự phân hạng.

Một hàm ý khác là các công ty nên giữ tiền mặt vì lý do đầu cơ, họ nên xây dựng dự trữ tiền mặt, để đến một lúc nào đó trong tương lai công ty không có đủ lợi nhuận giữ lại để đầu tư vào tất cả các dự án có giá trị hiện tại ròng tích cực, thì họ sẽ sử dụng các khoản dự trữ tiền mặt này và do đó không cần huy động tài chính từ bên ngoài nữa.

Lời kết

Vì mục tiêu tài chính cốt yếu là tối đa hóa lợi ích của cổ đông, nên các công ty nên tìm cách giảm thiểu chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC). Về mặt thực tế, điều này có thể đạt được bằng cách có một số nợ trong cơ cấu vốn, vì nợ tương đối rẻ hơn so với vốn chủ sở hữu, trong khi tránh các thái cực của của đòn bẩy vốn quá nhỏ (WACC có thể giảm hơn nữa) hoặc quá lớn (công ty bị phá sản chi phí, chi phí đại lý và tận thu thuế). Các công ty nên theo đuổi mức đòn bẩy vốn hợp lý.

Các công ty nên nhận thức về lý thuyết trật tự phân hạng theo cách tiếp cận hoàn toàn khác và bỏ qua việc tìm kiếm một cấu trúc vốn tối ưu. Điều đó có nghĩa rằng khi một công ty muốn huy động vốn, họ sẽ làm theo thứ tự sau: đầu tiên là giữ lại thu nhập, sau đó là nợ và cuối cùng là vốn chủ sở hữu như là kế sách sau cùng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nguồn : Theo Saga.vn
Nam Quốc
Nam Quốc