Tối Đa Hóa Lợi Nhuận (Profit Maximization) Và Lợi Ích Của Việc Tối Đa Hóa Lợi Nhuận

Hưng Lương
28/07/2019 - 10:00 8180     0

Tối đa hóa lợi nhuận (Profit Maximization), theo lý thuyết truyền thống về doanh nghiệp và thị trường, đây là mục tiêu quan trọng nhất của doanh nghiệp. 

Tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu quan trọng nhất của một thực thể kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp, ngoài việc phấn đấu để đạt được các mục tiêu khác, đều nỗ lực hết mình để tìm kiếm lợi nhuận. Lợi nhuận được coi là thước đo để đánh giá hoặc đo lường chất lượng và giá trị cũng như sự thành công của một doanh nghiệp.

Lợi nhuận, nói chung, là khoản chênh lệch mà một doanh nghiệp kiếm được khi bán một thứ gì đó với giá cao hơn số tiền họ chi cho nó.  Đó là thu nhập từ một khoản đầu tư hoặc giao dịch. Theo một trong các báo cáo tài chính, báo cáo thu nhập, hay còn được gọi là báo cáo lãi lỗ, lợi nhuận là phần vượt quá thu nhập so với chi tiêu được gọi là lợi nhuận tài chính. Ngoài ra, thuật ngữ thu nhập ròng, được sử dụng trong báo cáo tài chính nói trên, là số tiền còn lại khi không còn gì bị trừ đi (sau khi đã nộp thuế).

Như đã đề cập ở trên, tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu quan trọng nhất của một thực thể kinh doanh. Nó giúp điều hành một doanh nghiệp suôn sẻ, thành công và tồn tại liên tục trong khi tạo ra lợi nhuận và duy trì thanh khoản, đồng thời mang lại nhiều lợi ích khác nữa. Sau đây là một số ưu điểm của tối đa hóa lợi nhuận:

Xem xét lợi ích đầu tiên và quan trọng nhất của tối đa hóa lợi nhuận, đó là lợi nhuận trở thành chuẩn mực để đánh giá hiệu quả và thành công của một doanh nghiệp, từ đó để thực hiện các bước cần thiết nhằm nâng cao lợi nhuận trong trường hợp không kiếm được lợi nhuận.

Các bằng chứng từ sự thất bại của các doanh nghiệp khác nhau, cho thấy một doanh nghiệp không tối đa hóa lợi nhuận thì không thể tồn tại. Mặc dù, ở giai đoạn ban đầu, một số doanh nghiệp cố gắng duy trì vốn lưu động của họ, nhưng vì không có biện pháp liên tục để tối đa hóa lợi nhuận, cuối cùng kết quả là doanh nghiệp buộc phải đóng cửa. Do đó, tối đa hóa lợi nhuận là mục tiêu cơ bản của bất kỳ doanh nghiệp nào để tồn tại và duy trì tiền.

Cần lưu ý rằng doanh nghiệp tạo ra mức sinh lời cao sẽ không chỉ nhận được đủ tiền để sử dụng cho việc mở rộng kinh doanh hoặc chi nhánh kinh doanh mới mà còn làm tăng lợi nhuận của các cổ đông.

Mỗi doanh nghiệp cần duy trì đủ tiền cho các yêu cầu hàng ngày của mình trong khi  vẫn bảo vệ doanh nghiệp trước rủi ro mất khả năng thanh toán. Hơn nữa, có những lúc phát sinh một số tình huống khẩn cấp hoặc vô hình có thể khiến việc tích lũy tiền trở nên cần thiết. Các doanh nghiệp phải được chuẩn bị cho điều này. Do đó, thuật ngữ vốn lưu động đề cập đến việc vượt quá tài sản hiện tại so với các khoản nợ hiện tại rất hữu ích theo cách này. Do đó, một doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu từ góc độ tối đa hóa lợi nhuận, có thể duy trì đủ tiền mọi lúc mà vẫn duy trì vốn lưu động hiệu quả.

Nếu một doanh nghiệp không tạo ra lợi nhuận thì doanh nghiệp đó coi như không tồn tại. Như David Stout đã chỉ ra:”Giờ đây tiền bạc được kiểm soát rất chặt chẽ. Bạn không thể đến ngân hàng và hỏi vay vốn thương mại nếu bạn không cho họ thấy bạn đang kinh doanh, không có báo cáo lãi lỗ vì bạn đang không hề kinh doanh gì cả."

Do đó, việc phấn đấu để hoàn thành mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, đang dẫn dắt tổ chức kinh doanh tìm tới lợi nhuận và thịnh vượng trong khi bảo vệ họ khỏi rủi ro mất khả năng thanh toán. Nếu một doanh nghiệp muốn ở lại được trong thế giới năng động này, không được phép ngồi yên mà không hề đoái hoài gì đến việc tối đa hóa lợi nhuận, cần phải tiến lên phía trước để tăng cường mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận trong khi cùng lúc triển khai các kế hoạch, mục tiêu và chiến lược đặc biệt.

Nguồn : Saga.vn
Hưng Lương
Hưng Lương