Tổ chức tự học

02/12/2014 - 23:53 6848     0

Yếu tố làm nên thành công của một khởi nghiệp hay tập đoàn lớn luôn là con người. Nhân sự phải không ngừng phát triển, hoàn thiện bản thân cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm để mang lại những bước tiến mới cho doanh nghiệp. Trong đó, “tự học” là một đức tính luôn được đề cao không chỉ dừng lại ở phạm vi cá nhân, mà còn ở phạm vi tổ chức. Một “Tổ chức tự học” sẽ  làm chủ được thị trường cùng những cơ hội, vận dụng tốt năng lực nội tại để bứt phá trong tương lai.

Đầu tiên, hãy cùng làm rõ thế nào là một tổ chức tự học. Một tổ chức tự học là một tập thể:

• Tìm cách tạo ra tương lai của chính mình.

• Luôn luôn nhận định rằng việc học tập là một quá trình liên tục không ngừng nghỉ và sáng tạo cho các thành viên.

• Phát triển, thích nghi và chuyển hóa việc học tập của tổ chức cả trong lẫn ngoài để đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của tât cả mọi người.

• Cho phép mọi người ở tất cả các cấp, các cá nhân và tập thể, tiếp tục nâng cao năng lực của họ để làm nên những thành quả mà họ thực sự quan tâm.

Cốt lõi của một tổ chức tự học chính là ở niềm tin về tiềm năng to lớn của con người, tiềm năng ấy vẫn chưa được khai phá và phát triển trong tổ chức của chúng ta. Trọng tâm cốt lõi của niềm tin này chính là tin rằng khi năng lực của tất cả các thành viên trong tổ chức được nâng cao và hoàn thiện thì kết quả là sự tương đồng về tầm nhìn, mục đích và mục tiêu giữa cá nhân và tổ chức, giúp cho tiềm năng được phát huy.

Cuốn sách của Peter M. Senge, The Fifth Discipline: The Art and Practice of a Learning Organization (tạm dịch: Nguyên tắc số 5: Nghệ thuật và thực tiễn của một tổ chức tự học) chứa đựng  một trong những mô tả sắc bén nhất của ông về một tổ chức tự học – đó là tổ chức được cấu thành sao cho cách hành xử phù hợp với bản chất bên trong mỗi con người. Senge quan tâm đến những thứ ông gọi là bản chất “cao hơn” của con người và tin rằng việc học hỏi sẽ giúp chúng ta chạm tới những cung bậc của trái tim để dần trở thành những con người đích thực.

Việc thực sự học tập không chỉ giới hạn hiểu biết của bạn về những điều cần thiết để tồn tại ("học để thích ứng"), nhưng cũng bao gồm "học để phát triển" – Việc học sẽ phát triển năng lực của con người để tạo ra những thành công mà họ thực sự mong muốn.

Mặc dù học tập có thể là một bản chất cơ bản của con người nhưng quá trình học tập là khá phức tạp. Bản thân việc học tập bao gồm ba hoạt động khác nhau: tư duy, giao tiếp và hợp tác. Khi năng lực suy nghĩ, giao tiếp và hợp tác của chúng ta được tăng cường, thì khả năng học tập của chúng ta cũng được tăng cường. Do đó, tổ chức tự học là một tổ chức sẽ luôn thúc đẩy và tăng cường các hoạt động cho các nhân viên của mình và các thành viên cấu thành nên một cộng đồng.

Các tổ chức truyền thống sẽ thay đổi thông qua phản ứng của tổ chức đó trước các sự kiện. "Điểm tham chiếu" của họ là bên ngoài và thường dựa trên những phản ứng của họ trong quá khứ hay trong các cuộc thi. Họ thường có xu hướng “không muốn thay đổi”. Ngược lại, các tổ chức tự học luôn có tầm nhìn lãnh đạo và sự sáng tạo; điểm tham chiếu của họ là trong nội bộ và được căn cứ vững chắc vào những gì họ muốn tạo ra trong tương lai. Họ chấp nhận thay đổi chứ không phải chỉ đơn thuần là chống lại nó.

Tại sao các tổ chức cần quan tâm đến việc học? Bởi vì, trình độ làm việc và cải tiến cần thiết trong môi trường đầy biến động hiện nay đòi hỏi phải học,… học rất nhiều. Trong hầu hết các ngành công nghiệp và trong chính phủ, không có con đường rõ ràng nào để dẫn đến thành công cũng như không có con đường rõ ràng nào để đi theo. Hơn nữa đối thủ cạnh tranh có thể nhanh chóng sao chép các sản phẩm, dịch vụ và quy trình của công ty bạn, do đó một tổ chức có tốc độ học nhanh hơn so với đối thủ của mình thì sẽ đạt được lợi thế cao hơn:

Các tổ chức truyền thống sẽ phân loại nhân viên của họ thành 2 kiểu: “người suy nghĩ” và “người làm việc” Về cơ bản, những “người làm việc” đều bị cấm đoán về suy nghĩ. Các tổ chức tự học thực sự sẽ gắn kết tất cả mọi người cùng tham gia vào công việc. Thách thức cơ bản của họ chính là khai thác các năng lực trí tuệ của mọi người ở tất cả các cấp, cả cá nhân và các nhóm.


Saga App

Saga App