Tính Chất Thương Hiệu

Vũ Quang Huy
08/11/2020 - 07:00 4917     0

Bản chất thương hiệu là gì?

Bản chất thương hiệu là “trái tim cảm xúc” của một thương hiệu, được tóm gọn chỉ  trong một vài từ. Brand Essence Wheel là một định dạng để nắm bắt và truyền đạt sự tinh tế về khái niệm của thương hiệu.

 

Khi nào nó hữu ích?

Trong thị trường B2C, các thương hiệu giàu cảm xúc là cách duy nhất để duy trì thương hiệu và sự nhận diện thương hiệu bền vững.

Thương hiệu không chỉ là tên sản phẩm. Nếu bạn có một thương hiệu mang lại lợi ích cảm xúc cho khách hàng, lòng trung thành và lợi nhuận của bạn sẽ cao hơn nhiều. Hãy nghĩ về câu lạc bộ bóng đá từ khi còn  trẻ mà bạn vẫn ủng hộ, mặc dù nó đã không giành được danh hiệu nào trong 5 năm. Kết của nó là kém, nhưng bạn vẫn hỗ trợ nó ít hay nhiều vì sự gắn bó cảm xúc mà bạn có.

Trong thế giới cạnh tranh khốc liệt ngày nay, thật khó để duy trì một lợi thế về hiệu suất thông qua sự đổi mới lâu dài. Khi bạn mất lợi thế này, sự gắn kết cảm xúc của thương hiệu của bạn sẽ giữ lòng trung thành cho đến khi sự đổi mới đột phá tiếp theo của bạn.

Duy trì một thương hiệu giàu cảm xúc đòi hỏi sự nhất quán phi thường trên nhiều điểm chạm .

Thật khó để tạo ra và duy trì một thương hiệu giàu tính cảm xúc. Rốt cuộc, bạn không chỉ cạnh tranh trong ngành của mình để chia sẻ trái tim của mình - mọi thương hiệu đều muốn điều đó và “tấn công dồn dập”  người tiêu dùng bằng những thông điệp thương hiệu đầy cảm xúc. Rất khó để có thể cắt giảm những tiếng ồn khác để thiết lập lợi ích cảm xúc của bạn trong đầu người tiêu dùng.

Để có được sự hấp dẫn, các thương hiệu cần có sự thống nhất về mục đích và thực hiện để tiếp cận mọi khách hàng tại “điểm chạm”. Một “điểm chạm“ có thể là trong một cửa hàng bán lẻ, trên TV hoặc trang facebook thương hiệu hoặc khi họ sử dụng sản phẩm. Điều này thậm chí còn quan trọng hơn trong một thế giới truyền thông xã hội phân mảnh. Các thương hiệu cần phải rõ ràng trong việc thể hiện bản chất của họ, củng cố nhất quán theo thời gian, phương tiện truyền thông và địa lý để thiết lập bản chất của họ trong tâm trí người tiêu dùng.

“Bánh xe” bản chất thương hiệu sẽ giúp bạn đạt được sự thống nhất này giữa các tổ chức lớn

Các tổ chức nhỏ (ví dụ: hàng xa xỉ thích hợp) cố gắng đạt được sự nhất quán này thông qua một người bảo vệ thương hiệu của Google, người giữ một bức tranh phong phú về thương hiệu và kiểm tra mọi hoạt động của thương hiệu để đảm bảo tính nhất quán. Cách tiếp cận này hoạt động, nhưng không thể mở rộng - khi tổ chức phát triển, các quyết định nhiều lên và người giám hộ trở thành “nút cổ chai”

Đối với các tổ chức lớn hơn, thương hiệu cần được truyền đạt trong toàn công ty để mọi người có thể thực hiện phù hợp với thương hiệu. Bánh xe thương hiệu là một khuôn mẫu để xây dựng và giúp truyền đạt bức tranh khái niệm này, đưa nó ra khỏi đầu những người bảo vệ theo cách mà người khác có thể tiêu hóa. 

Ví dụ

Một số thương hiệu đặc biệt hơn những thương hiệu khác. Trong số các thương hiệu bia toàn cầu, Guinness là một trong những thương hiệu mạnh nhất và khác biệt nhất. Bỏ tên Guinness - tính chất của thương hiệu này có thể áp dụng cho bất kỳ thương hiệu nào khác không?

 
Nguồn : saga.vn
Vũ Quang Huy
Vũ Quang Huy