Công ty Super MRO
Công ty CP IBS MRO Việt Nam

Công ty Cổ phần IBS MRO Việt Nam là công ty mở đầu ngành công nghiệp vật tư phụ tùng thay thế - MRO (Maintainance Repair Overhaul/Operation) tại Việt Nam. IBS MRO cung cấp sản phẩm thuộc tất cả các lĩnh vực như điện dây và cáp điện, Thiết bị chiếu sáng, BMS, Công nghệ thông tin,…cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bản cả nước.


Bài viết


Bình luận