Từ điển thuật ngữtất cả (0)

ngân hàng thương mại,ngân hàng thương mại hiện không có trong từ điển thuật ngữ của SAGA. Vui lòng gửi yêu cầu thuật ngữ cho chúng tôi. Xin cảm ơn!