Từ điển thuật ngữtất cả (40883)

Real Effective Exchange Rate – REER / Tỷ Giá Hiệu Quả Thực
Mức giá trị trung bình theo tỷ trọng của đồng tiền một quốc gia trong mối quan hệ với một chỉ số hoặc rổ tiền tệ của các đồng tiền khác đã được điều chỉnh theo ảnh hưởng củalạm phát. Mức tỷ trọng được xác định dựa trên so sánh quan hệ giữa cán cân thương mạicủa các quốc gia có quan hệ thương mại với ...
Real Estate / Bất Động Sản
Bất động sản là một thuật ngữ dùng trong luật bao gồm đất đai và bất cứ thứ gì "gắn" trên mảnh đất đó, như nhà cửa. Thuật ngữ Real estate (hay còn gọi là immovable property) thường được coi là đồng nghĩa với Real Property (đôi khi được gọi là realty), và đối nghĩa với tài sản cá nh ...
Roundaboutness / Phương Pháp Sản Xuất Gián Tiếp
Thuật ngữ này dùng để chỉ phương pháp sản xuất tốn nhiều thời gian hơn và hiệu quả hơn. Khái niệm năng suất cao hơn của phương pháp sản xuất là giáo lý trung tâm của trường phái Áo trong khi thảo luận vốn.