Từ điển thuật ngữtất cả (40859)

Backwash Effects / Hiệu Ứng Ngược
Hiệu ứng ngược xảy ra khi tăng trưởng kinh tế ở một vùng của một nền kinh tế có những tác động ngược tới tăng trưởng của các vùng khác.
Aged Fail / Sai Hẹn Kéo Dài
Sự sai hẹn giữa hai hay nhiều bên trong một giao dịch chứng khoán và kéo dài trên 30 ngày. Sai hẹn kéo dài thường xảy ra giữa các công ty và quầy giao dịch, hiếm khi xảy ra giữa các nhà đầu tư cá nhân. Theo Điều lệ Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC), các bên sai hẹn khi giao ...
Aftermarket / Thị Trường Sau Khi Phát Hành
Aftermarket tức Thị trường sau khi phát hành. Thuật ngữ này được dùng trong trường hợp khi mua bán cổ phần trên thị trường chứng khoán sau khi công ty phát hành cổ phần ra công chúng. Giá cả của cổ phần lúc này tăng hay giảm tuỳ theo thị trường cung cầu, không còn theo giá căn ...
Bad Debt / Nợ Xấu
Bad debt- Nợ xấu- là một khoản tiền cho vay mà chủ nợ xác định không thể thu hồi lại được và bị xóa sổ khỏi danh sách các khoản nợ phải thu của chủ nợ. Đối với các ngân hàng, nợ xấu tức là các khoản tiền cho khách hàng vay, thường là các ...
Advertorial / Quảng Cáo Thương Mại
Các công ty Việt Nam hiện nay đã chú trọng hơn đến vai trò của PR, trong đó có việc sử dụng các bài báo theo dạng Advertorial, thuật ngữ được dùng trong ngành PR (Public Relations). Advertorial- Bài báo thương mại, là khái niệm chỉ việc công ty mua trang trên các b&aacu ...
Advertising - Advertisement / Quảng Cáo
Advertising là danh từ không đếm được, ám chỉ một hành động thông báo với khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, hoặc nguyên vật liệu mà công ty sử dụng để tạo ra sản phẩm dịch vụ. Advertisement là danh từ đếm được, ám chỉ một bản tin quảng cáo, như bản thông báo, hoặc một đoạn phim về một sản phẩm ...
Adverse Selection / Lựa Chọn Đối Nghịch
Khuynh hướng của những người đang đối mặt với nguy hiểm hay rủi ro muốn được bảo hiểm. Ví dụ, những người đang mắc bệnh hiểm nghèo sẽ muốn mua bảo hiểm sức khỏe và những người đến những vùng nguy hiểm như khu vực chiến tranh muốn mua nhiều bảo hiểm nhân thọ hơn. Các công ty thuê nhân công cho những vị trí nguy hiểm muốn c&oacu ...
Advance Corporation Tax (Act) / Thuế Doanh Nghiệp Ứng Trước
Advance Corporation Tax (ACT) có nghĩa là: Thuế doanh nghiệp ứng trước. Thuật ngữ này dùng để chỉ khoản ứng trước THUẾ DOANH NGHIỆP và được ghi vào tài khoản bên nợ của doanh nghiệp đối với loại thuế này. Đó là một phương tiện để có thể thu thuế doanh nghiệp sớm hơn.
Administrative Cost / Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp
Chi phí quản lý doanh nghiệp ( tài khoản 642) - Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (Tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,. . .); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý ...
B Bond/Trái phiếu B
Thuộc loại trái phiếu tiết kiệm.
BA/ Mã Quốc Gia BA
BA là mã quốc gia của đất nước Bosnia and Herzegovina, được qui định trong ISO 3166 về mã nước. Bosnia and Herzegovina là một nước cộng hòa nằm trên bán đảo Balkan thuộc Nam Âu, giành độc lập từ Yugoslavia vào ngày 1-3-1992 và được công nhận vào 6-4-1992, với diện tích 51.129 km2, dân số kho ...
Baby Bond/ Trái Phiếu Mệnh Giá Nhỏ
Trái phiếu có mệnh giá nhỏ là loại trái phiếu nợ khả hoán hay trực tiếp có mệnh giá dưới $1.000 dollar, thường từ $25 đến $500. Trái phiếu có mệnh giá nhỏ làm cho thị trường trái phiếu vừa tầm với nhà đầu tư nhỏ (ít tiền), vì lẽ đó mở ra một nguồn quỹ thích hợp với cá ...
Adjustment Cost / Chi Phí Điều Chỉnh Sản Xuất.
Chi phí điều chỉnh sản xuất.
Adjustment / Điều Chỉnh
Quá trình thích ứng của một nền kinh tế tăng trưởng, chẳng hạn, bởi những phát triển công nghệ, những thay đổi về nhu cầu hay thay đổi các cách thức ngoại thương. Những thay đổi này có thể bao gồm cả việc phân phối lại lao động và vốn từ những sản phẩm và khu vực kém cạnh tranh sang những sản phẩm và khu vực mới hoặc những dây chuyền sản xuất khác mà ở đó nền kinh tế có tính cạnh tranh. Theo nghĩa ...
Adjusting Entry / Bút Toán Điều Chỉnh
Bút toán điều chỉnh là loại bút toán đặc biệt (bút toán thuộc về chỉnh sửa không giống như các bút toán đươc ghi nhận khi 1 nghiệp vụ phát sinh) thường được thực hiện tại thời điểm khoá sổ kế toán giúp cho số dư tài khoản được phản ánh đúng.
New Economic Historians / Trường Phái Các Nhà Lịch Sử Kinh Tế Mới
Các nhà lịch sử kinh tế mới xem lịch sử như một phòng thí nghiệm, nơi các lý thuyết kinh tế liên tục được kiểm định. Các đại lượng kinh tế quan sát được ở những thời điểm khác nhau là những dữ liệu thực nghiệm đồng nhất được tạo ra bởi các thử nghiệm có kiểm soát và lặp lại nhiều lần. Các ...
Real Effective Exchange Rate – REER / Tỷ Giá Hiệu Quả Thực
Mức giá trị trung bình theo tỷ trọng của đồng tiền một quốc gia trong mối quan hệ với một chỉ số hoặc rổ tiền tệ của các đồng tiền khác đã được điều chỉnh theo ảnh hưởng củalạm phát. Mức tỷ trọng được xác định dựa trên so sánh quan hệ giữa cán cân thương mạicủa các quốc gia có quan hệ thương mại với ...
Real Estate / Bất Động Sản
Bất động sản là một thuật ngữ dùng trong luật bao gồm đất đai và bất cứ thứ gì "gắn" trên mảnh đất đó, như nhà cửa. Thuật ngữ Real estate (hay còn gọi là immovable property) thường được coi là đồng nghĩa với Real Property (đôi khi được gọi là realty), và đối nghĩa với tài sản cá nh ...
Roundaboutness / Phương Pháp Sản Xuất Gián Tiếp
Thuật ngữ này dùng để chỉ phương pháp sản xuất tốn nhiều thời gian hơn và hiệu quả hơn. Khái niệm năng suất cao hơn của phương pháp sản xuất là giáo lý trung tâm của trường phái Áo trong khi thảo luận vốn.