Từ điển thuật ngữtất cả (72)

Z Score / Hệ Số Nguy Cơ Phá Sản
Z Score là một biện pháp thống kê định lượng khoảng cách (đo bằng độ lệch chuẩn) từ một điểm dữ liệu bất kỳ đến giá trị trung bình của một tập hợp dữ liệu. Trong tài chính, Z-score là kết quả kiểm tra tín dụng đo lường khả năng phá sản. Các nhà đầu tư thường xem xét hệ số đòn bẩy tài ch&i ...
Zero Cost Collar / Cân Bằng Không Chi Phí
Là một giao dịch mà chỉ rất ít hoặc không có chi phí hay kinh phí đối với người thực hiện. Thông thường khi nắm giữ chứng khoán người ta thường bảo vệ nó thông qua giao dịch phòng vệ. Ví dụ: một giao dịch mua một quyền chọn bán dưới giá lỗ và bán mộ ...
Zero Coupon Bonds / Trái phiếu không trái tức
Trái phiếu zero coupon là loại trái phiếu mà người nắm giữ nó không được trả lãi (coupon) định kì, thay vào đó trái phiếu lãi suất 0 được bán ở mức giá chiết khấu. Ví dụ: Một trái phiếu thường có mệnh giá $10,000, với lãi suất 10% trong v&ogra ...
Zellner-Giesel / Quy Ước Zellner-Giesel
Một phương pháp được thiết kế đặc biệt cho ước lượng nhất quán các thông số của phương trình trễ phân phối sau khi biến đổi KOYCH mà có tính đến thực tế là biến đổi đó có thể đưa vào tương quan chuỗi của thành phần nhiễu.
Zero Growth Proposal / Đề Xuất Tăng Trưởng Bằng Không
Đề xuất tăng trưởng bằng không
Zero-Sum / Zero-Sum (Zero-Sum Game)
Zero-sum là từ dùng để diễn tả tình huống trong đó nếu một người thu được lợi ích thì người kia sẽ bị thiệt hại tương đương và ngược lại. Sở dĩ gọi là Zero-sum vì sau khi cộng tất cả các lợi ích, trừ đi các khoản thiệt hại, ta được kết quả là 0. Các trò chơi Zero-sum còn được coi l&agrav ...
Zero-Sum Game / Trò Chơi Tổng Không Đổi
Zero-Sum Game là trò chơi mà phần thắng của người này đúng bằng phần thua của người kia. Nói tóm lại tổng số phần có của cả hai người không thay đổi trong suốt quá trình chơi. Trò chơi Zero-sum được nhắc đến khá nhiều trong kinh tế. Ví dụ, có những giả thuyết như Lý thuyết của trường ph&a ...