Từ điển thuật ngữtất cả (72)

Zero-Coupon Certificate Of Deposit (CD) / Chứng chỉ tiền gửi không lợi tức
Là một chứng chỉ tiền gửi (CD) được mua lại ở mức tỷ lệ chiết khấu lớn. Nó khác chứng chỉ truyền thống ở chỗ việc thanh toán lợi tức không được thực hiện hàng năm, và được thực hiện một lần khi đáo hạn. 
Zero-Coupon Mortgage / Thế Chấp Không Trả Lãi Định Kì
Một hình thức huy động vốn thương mại mà lãi suất mà tiền vay gốc và các khoản lãi suất phải trả thường xuyên được hoãn lại cho tới khi đáo hạn thay vì trả theo kì trong suốt quá trình cho vay. Trong khi tỷ suất coupon (một khoản cố định) của khoản thế chấp này về lý là bằng 0 v&ig ...
Zero-Dividend Preferred Stock / Cổ phiếu ưu đãi không trả cổ tức
Là loại cổ phiếu không cần trả cổ tức cho cổ đông. Cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi không có cổ tức sẽ thu lời từ sự tăng giá của vốn góp và có thể nhận khoản thanh toán này một lần cuối kì đầu tư. Thuật ngữ này cũng được biết đến với tên gọi "cổ phiếu vốn" (Capital Shares).
Zero-Floor Limit / Giới hạn sàn bằng 0
Một hệ thống cấp phép trong ngành bán lẻ trong đó tất cả các giao dịch tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của một khách hàng phải được kiểm tra đối với số dư của thẻ và / hoặc bất kỳ Danh sách cảnh báo nào về tài khoản quá hạn trước khi thực hiện giao dịch. Giới hạn sàn đề cập đến giới hạn mà nếu ...
Zero-Gap Condition / Điều kiện khe hở bằng không
Khi sự nhạy cảm lãi suất của các tài sản có và các tài sản nợ trong một kỳ hạn nhất định của một thể chế tài chính là bằng nhau. Tên của điều kiện này bắt nguồn từ việc khe hở thời gian - hay sự khác biệt về độ nhạy cảm của tài sản có và nợ của một tổ chức tài chính đối với ...
Zero-Investment Portfolio / Danh mục đầu tư về mo
Là một nhóm các khoản đầu tư mà khi kết hợp lại thì giá trị ròng bằng 0. Có thể tạo ra các danh mục đầu tư bằng 0 thông qua việc đồng thời mua và bán chứng khoán có giá trị tương đương. Điều này có thể làm giảm rủi ro cũng như lợi nhuận so với việc chỉ mua hoặc bán c& ...
Zero-Bound / Tiệm cận không
Một tình huống xảy ra khi Cục Dự trữ Liên bang hoặc Ngân hàng trung ương đã hạ lãi suất cho vay ngắn hạn bằng không hoặc gần bằng không. Khi lãi suất đã xuống thấp tới vậy, cần nghiên cứu và áp dụng phương pháp mới để kích thích nền kinh tế.Tiệm cận không cũng có thể nghĩa l&agra ...
Zero-Bound Interest Rate / Lãi suất tiệm cận không
Tỷ lệ thấp nhất mà một ngân hàng trung ương có thể được thiết lập đối với các khoản vay. Trong chính sách tiền tệ, việc sử dụng lãi suất danh nghĩa 0% có nghĩa là các ngân hàng trung ương không còn có thể giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nữa. Khi lãi suất t ...
Zero Capital Gains Rate / Lãi suất bằng 0 trên tiền lãi
Thuế suất trên tiền lãi bằng 0% được áp dụng cho các cá nhân bán tài sản trong một "khu vực doanh nghiệp". Lãi suất bằng 0 trên tiền lãi có thể được áp dụng bởi một cấp chính phủ nhằm hỗ trợ cho một khu vực nhất định.
Zero Coupon Inflation Swap / Hoán đổi lạm phát không lãi tức
Là một hoán đổi dòng tiền cho phép các nhà đầu tư giảm hoặc tăng nguy cơ rủi ro suy giảm sức mua của đồng tiền. Trong một hoán đổi lạm phát không lợi tức - một loại hình phái sinh lạm phát cơ bản, dòng thu nhập mà gắn liền với tỷ lệ lạm phát được hoán đổi cho một dòng thu nhập c&oa ...
Zero Coupon Swap / Hoán đổi không lãi tức
Là sự hoán đổi các dòng thu nhập trong đó thanh toán của dòng lãi suất động được thực hiện định kỳ, như trong một hoán đổi bình thường (plain vanilla swap), nhưng thanh toán của dòng lãi suất cố định được thực hiện một lần (lump-sum) tại ngày đáo hạn thay vì định kỳ trong suốt thời gian ...
Zero Layoff Policy / Chính sách không sa thải đồng loạt
Là một loại chính sách của công ty theo đó không nhân viên nào bị chấm dứt hợp đồng do việc kinh doanh của công ty bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế. Chính sách này không có nghĩa là sẽ không sa thải những nhân viên có hiệu suất kém hoặc vi phạm hợp đồng lao động.
Zero Minus Tick / Giao dịch Zero Minus Tick
Là một giao dịch chứng khoán tại cùng mức giá như giao dịch ngay trước đó, nhưng ở một mức giá thấp hơn so với lần giao dịch ở mức giá khác cuối cùng . Ví dụ, nếu một chuỗi những giao dịch  xảy ra theo trình tự sau - 10,25$, 10.00$, và 10.00$ - giao dịch cuối cùng sẽ được coi là một zero minus ti ...
Zero Plus Tick / Quy tắc Zero Plus Tick
Một giao dịch chứng khoán được thực hiện tại cùng một mức giá như giao dịch trước, nhưng ở một mức giá cao hơn so với giao dịch cuối cùng của một mức giá khác. Trong hơn 70 năm có một "quy tắc uptick" được thành lập bởi Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC); các quy tắc quy định rằng cổ phiếu chỉ có thể được bán khống ...
Zero Prepayment Assumption / Giả định không trả trước
Là các giả định theo đó dự kiến nợ gốc và lãi sẽ được trả hết mà không có bất cứ khoản trả trước nào. Giả định này được sử dụng như là phương tiện cung cấp một chuẩn mực để đánh giá các giả định khác phức tạp hơn. Bằng cách xác định các chi phí sản xuất ra một sản phẩ ...
Zero Uptick / Bán Khống Zero Uptick
Giao dịch thực hiện tại cùng một mức giá trong giao dịch ngay trước nó, nhưng ở một mức giá cao hơn so với giao dịch trước đó. Ví dụ, nếu cổ phiếu được mua và bán với giá $ 47, sau đó là $ 48 và $ 48, giao dịch cuối cùng với giá $ 48 được coi là một sự gia tăng không. Sự khác biệt ...
Zero-Based Budgeting - ZBB / Phương pháp lập ngân sách trên cơ sở bằng 0 - ZBB
Một phương pháp lập ngân sách, trong đó tất cả các khoản chi phí phải được giải trình cho mỗi kì phát sinh. Phương pháp lập ngân sách không có cơ sở bắt đầu từ "cơ sở bằng không" và mỗi bộ phận trong tổ chức được phân tích dựa trên nhu cầu và chi phí. Ng&acir ...
Zero-Beta Portfolio / Danh mục đầu tư có chỉ số beta bằng 0
Là một danh mục đầu tư được thiết kế để rủi ro hệ thống bằng 0, hay nói cách khác, chỉ số beta bằng 0.
Zero Cost Strategy / Chiến lược chi phí về mo
Một quyết định giao dịch hoặc kinh doanh mà không đòi hỏi bất kỳ chi phí nào khi thực hiện. Chiến lược chi phí bằng không có thể được sử dụng với nhiều loại đầu tư, bao gồm cổ phiếu, hàng hóa và các quyền chọn. Một chiến lược kinh doanh chi phí bằng không có thể cải thiện việc bán một ng&oc ...
Zero Basis Risk Swap - ZEBRA / Giao dịch Swap về mo - ZEBRA
Một thỏa thuận trao đổi giữa một địa phương và một trung gian tài chính. Còn được gọi là "hoán đổi hoàn hảo" (perfect sway) hay "hoán đổi lãi thực tế" (actual rate swap).