Từ điển thuật ngữtất cả (18)

X-Axis / Trục X
Trục hoành
X-Intercept / Hoành Độ Gốc
Trong phương trình đường thẳng y = ax + b, là giá trị của biến số trên trục x khi cho giá trị biến số trên trục y bằng không.
X9
Ủy ban Tiêu chuẩn Tài chính của Viện Tiêu Chuẩn Quốc Gia, một hiệp hội tự nguyện, thiết lập những tiêu chuẩn thanh toán của ngành tài chính cho các ngân hàng và các định chế tài chính ký thác khác. Các thành viên bao gồm: ngân hàng, những ...
X12
Tiêu chuẩn thống nhất cho giao dịch kinh doanh điện tử liên ngành, Ủy ban X12 của Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ phát triển và tăng cường những tiêu chuẩn để trao đổi điện tử những giao dịch liên quan đến thương mại, như nhận và xử lý đơn đặt hàng, lập hóa đơn, thanh toán, và dữ liệu tiền mặt. Hiệp hội ti&eci ...
X-Mark Signature / Chữ Ký Dấu X
Chữ ký bỏi một người không thể ký tên. Để có giá trị pháp lý, chữ ký này phải được một người khác làm chứng.
X-Efficiency / Hiệu Quả X
Là một tình huống, trong đó tổng chi phí của một hãng không thể giảm đến mức tối thiểu vì sản lượng thực tế từ các đầu vào xác định nhỏ hơn mức khả thi lớn nhất.