Từ điển thuật ngữtất cả (1373)

NAFTA - North American Free Trade Area / Hiệp Định Thương Mại Tự Do Bắc Mỹ
North American Free Trade Area (viết tắt NAFTA) gồm Hoa kỳ, Mexico và Canada
Nash Equilibrium / Trạng Thái Cân Bằng Nash
Nash Equilibrium là khi một tập các chiến lược đã biết, căn cứ trên đó, bên kia chọn các chiến lược cân bằng NASH. Mỗi bên đều mong muốn có được chiến lược cân bằng NASH của họ.