Từ điển thuật ngữtất cả (210)

Kuznets Curve / Đường Cong Kuznets
Kuznets Curve là một quan hệ giữa thu nhập đầu người và sự bình đẳng trong phân phối thu nhập của một quốc gia, lập luận rằng khi thu nhập đầu người tăng lên, phân phối thu nhập trước tiên sẽ xấu hơn và sau đó sẽ cải thiện từ mức thấp nhất. Simon Kuznets đầu tiên sẽ xác định về mặt thống kê quan hệ này cho c&aacut ...
Kina
Đơn vị tiền tệ của Papua New Guinea.
Kicker / Tiền Hoa Hồng
Đặc điểm bổ sung một khoản vay, ngoài việc chi trả tiền lãi thông thường, được bên cho vay yêu cầu như điều kiện để mở rộng tín dụng. Tác động nhằm làm tăng lợi suất trên kỳ hạn tài trợ. Theo quan điểm pháp lý thì khoản hoa hồng phải được công khai trong các khoản vay của khách hàng, n ...
Kip
Đơn vị tiền tệ của Lào.
Koruna
Đơn vị tiền tệ của Cộng hòa Séc và Slovakia.
Kwacha
Đơn vị tiền tệ của Malawi và Zambia.
Kwanza; New Kwanza
Đơn vị tiền tệ của Angola.
Kuna
Đơn vị tiền tệ của Croatia.
Keefe Bank Index / Chỉ Số Ngân Hàng Keefe
Là chỉ số của trung tâm tiền tệ có trọng số theo mức vốn hóa và những ngân hàng khu vực, được tổng hợp bởi Keefe, Bruyette & Woods, một doanh nghiệp ngân hàng đầu tư thành phố New York chuyên về cổ phiếu ngân hàng. Tên đầy đủ là Chỉ số Lĩnh vực Ngân hàng KBW.
Key / Khóa
Tập chỉ thị điều chỉnh mật mã và giải mã các thông điệp điện tử. Mỗi định chế tài chính tham gia vào hệ thống chuyển tiền vô tuyến hoặc mạng chuyển tiền điện tử, như mạng ATM, có một khóa nhận dạng duy nhất, gọi là khóa của bên phát hành.
Key Man Insurance / Bảo Hiểm Nhân Viên Chủ Chốt
Chính sách bảo hiểm để bảo vệ một doanh nghiệp nhỏ hoặc liên doanh chống lại thua lỗ kinh doanh do sự qua đời hoặc tàn tật của người chủ sở hữu chính. Bên cho vay đôi khi yêu cầu các bên liên doanh hoặc các công ty cổ phần, giới hạn thực hiện việc bảo hiểm có tên người vay như bên chi trả khoản l ...
Key Rate / Lãi Suất Chủ Yếu
Lãi suất kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, lãi suất cho vay của ngân hàng và chi phí tín dụng thanh toán bởi người vay. Tại Mỹ thì lãi suất chiết khấu và lãi suất của các Qũy Liên bang (Fed Funds) là các lãi suất chủ yếu (chuẩn) được điều tiết bởi chính s&aacu ...
Key Ratio / Tỷ Số Then Chốt
Tỷ số được sử dụng bởi những nhà phân tích tài chính, khi đánh giá báo cáo của ngân hàng về tình hình và thu nhập tài chính. Những tỷ số được xem xét bao gồm: tỷ số vốn trên tài sản, tỷ số dự phòng lỗ tiền vay trên tổng khoản vay; các tỷ số thanh kho ...
Kroon
Đơn vị tiền tệ của Estonia.
Krone
Đơn vị tiền tệ của Đan Mạch và Na Uy.