Từ điển thuật ngữtất cả (1354)

Box-Jenkins Model / Mô hình Box-jenkins
Một mô hinh toán học được thiết kế ra để dự báo về dữ liệu theo chuỗi thời gian. Mô hình Box-jenkins thay đổi chuỗi thời gian để để khiến nó trở lên ổn định bắng các thuật toán sử dụng độ trễ giữa các điểm dữ liệu. Điều này cho phép mô hình chọn ra các xu hướng bằng cách sử dụng tính ...
Box-Top Order / Lệnh Box-Top
Một lệnh mua hoặc bán tại mức giá thị trường tốt nhất. Nếu lệnh đưa ra không được thực hiện đầy đủ, một lệnh giới hạn sẽ xuất hiện ở các cổ phiếu còn lại tại mức giá mà phần làm đầy đã được thực hiện.
BP Oil Spill / Vụ tràn dầu của công ty dầu khí BP
Một vụ tràn dầu vào năm 2010 đã xảy ra ở Vịnh Mexico do sự cố nổ và chìm giàn khoan dầu Deepwater Horzon. Giàn khoan thuộc sở hữu của một nhà đấu thầu giàn khoan ngoài biển là Transocean và được cho BP thuê để thăm dò tại Macondo Prospect, một khu vực mỏ dầu khí nằm ngoài khơi biển Louisi ...
Bracket Creep / Chuyển nhóm thuế
Trường hợp mà lạm phát đẩy thu nhập vào khung thuế suất cao hơn. Kết quả là thuế thu nhập thì tăng nhưng sức mua lại không tăng
Broker-Reseller / Nhà môi giới - Đại lý
Là một loại môi giới hoạt động như một trung gian giữa các nhà môi giới lớn và khách hàng của họ. Các nhà môi giới-đại lý thường nhận đơn đặt hàng chứng khoán từ khách hàng và sau đó sử dụng các công ty môi giới lớn để thực hiện giao dịch.
Brokered Deposit / Ký thác qua trung gian
Một khoản tiền gửi ngân hàng có mệnh giá lớn được ngân hàng bán cho một nhà môi giới, sau đó chia nó thành các phần nhỏ hơn để bán cho khách hàng của mình. Tiền ký gửi cốt yếu - chẳng hạn như tiền gửi ở tài khoản giao dịch, tài khoản tiết kiệm và chứng chỉ ...
Broker's Call / Lãi suất tiền vay của người môi giới
Lãi suất được tính bởi các ngân hàng đối với các khoản vay được thực hiện cho các nhà môi giới- đại lý, những người sử dụng các khoản tiền cho vay này để thực hiện các khoản vay ký quỹ cho khách hàng của họ. Các khoản cho vay có thể thu hồi của nhà môi giới n&agr ...
Brought Over The Wall / Chuyển qua "bức tường"
Một tình huống mà một nhân viên trong bộ phận nghiên cứu của một ngân hàng đầu tư - thường là một nhà phân tích nghiên cứu - được đưa đến làm việc cho bộ phận bảo lãnh phát hành để tập trung vào một công ty cụ thể. Mục đích của việc chuyển giao như vậy là để thê ...
Brown Bag Meeting / Cuộc họp "túi màu nâu"
Một cuộc họp không chính thức diễn ra trong bữa trưa. Cuộc họp kiểu này được gọi là cuộc họp "túi màu nâu" vì những người tham gia tự cung cấp bữa trưa cho mình. Trong thế giới kinh doanh, một cuộc họp "túi màu nâu" sẽ diễn ra trong văn phòng, có lẽ là trong phòng hội nghị. Các cuộc ...
Brown Field Investment / Lĩnh vực đầu tư " màu nâu"
Khi một công ty hoặc tổ chức chính phủ mua hoặc cho thuê các cơ sở sản xuất hiện có để khởi động một hoạt động sản xuất mới. Đây là một chiến lược được sử dụng trong đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Box Size / Kích thước hộp
Trong phạm vi Biểu đồ hình và điểm (biểu đồ caro), kích thước hộp là mức thay đổi giá tối thiểu phải xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định trước khi một dấu nào đó (X hoặc O) xuất hiện trên biển đồ.
Box Spread / Chiến lược box spread
Một chiến lược về vị thế quyền chọn kép gồm có chiến lược mua chênh lệch giá theo chiều lên và mua chênh lệch giá theo chiều xuống mà có cùng  ngày đáo hạn. Chiến lược đầu tư này giúp tối thiểu hóa rủi ro. Ngoài ra, nó có thể dẫn đến một vị thế chênh lệch gi& ...
Boutique / Cửa hàng nhỏ
Một công ty đầu tư nhỏ chuyên về cung cấp các dịch vụ đặc thù nhưng chỉ giới hạn cho một số cá nhân được chọn.
Bow Tie Loan / Khoản cho vay có lãi suất hai vòng
Một khoản cho vay ngắn hạn, có lãi suất biến đổi mà ở đó khoản chi phí lãi vay chưa được trả mà cao hơn mức lãi suất định trước được hoãn lại. Một khoản cho vay có lãi suất biến đổi là một khoản vay có lãi suất biến động theo lãi suất thị trường. Vì vậy mà khi các khoản cho ...
Bowie Bond / Trái phiếu Bowie
Một loại chứng khoán bảo đảm bằng tài sản (asset-backed security - ABS) dùng doanh thu hiện tại và tương lai đến từ các album ca nhạc của nhạc sĩ David Bowie để làm tài sản thế chấp. 25 album mà một trái phiếu Bowie sử dụng làm tài sản cơ sở đã được ghi âm lại trước năm 1990. David Bowie đã sử dụng số ...
Bottom-Up Investing / Đầu tư từ dưới lên
Một cách tiếp cận đầu tư mà có sự điều chỉnh giảm đáng kể của nền kinh tế và chu kì thị trường. Cách tiếp cận này tập trung phân tích cổ phiếu riêng biệt. Vì thế, trong đầu tư từ dưới lên, nhà đầu tư tập trung sự chú ý vào một công ty xác định, cụ thể là và ...
Bought Deal / Thỏa thuận mua đứt
Một sự phát hành cổ phần mới mà được mua bởi một nhà bảo hiểm để bán lại cho các nhà đầu tư.
Bounced Check / Séc lủng
Một từ lóng cho một séc mà không thể được xử lý do người viết séc không đủ tiền. Một séc lủng thường sẽ bị hoàn lại cho người viết cùng với một khoản phí phạt cho việc thiếu tiền. Thông qua các séc xấu là bất hợp pháp, và người gây nên tội có thể chịu án phạ ...
Bounty / Vật tặng thưởng
1. Một lượng hào phóng một thứ gì đó2. Một phần thưởng cho việc bắt hoặc thâm chí giết một người không mong muốn3. Một khoản được trả bởi chính phủ để thưởng cho các hoạt động hoặc hành vi nhất định, như đạt được mục tiêu kinh tế đặt ra trước đó hoặc thực hiện một dịch vụ cộng đồng.
Bourse / Sàn giao dịch
Một thị trường được tổ chức cho mục đích mua và bán chứng khoán, hàng hóa, quyền chọn và các khoản đầu tư khác. Một sàn giao dịch thường được biết đến nhiều hơn là một nơi trao đổi chứng khoán. Cái tên "sàn giao dịch" dựa trên ngôi nhà, thuộc về Van der Burse, nơi mà c& ...