Từ điển thuật ngữtất cả (1448)

Broker Association / Hiệp hội môi giới
Một hiệp hội được phép hoạt động giữa các thành viên của sàn giao dịch, những người cùng chịu trách nhiệm thực hiện các lệnh được đặt bởi khách hàng. Do đó, các thành viên này có quyền truy cập vào một nhóm các lệnh chưa được giao dịch, và họ cùng chia sẻ ...
Broker Booth Support System - BBSS / Hệ thống hỗ trợ phòng môi giới - BBSS
Một hệ thống điện tử được sử dụng bởi Sở giao dịch chứng khoán New York (New York Stock Exchange) để gửi lệnh giữa các nhà môi giới và phòng giao dịch tại sàn giao dịch. BBSS là một cách cực kỳ hiệu quả để điều hướng lệnh. Trước khi ra đời, các nhà môi giới đã sử dụng các biểu mẫu trên giấy v&agra ...
Broker Of Record / Đại lý độc quyền
Trong bảo hiểm, đại lý độc quyền là một đại lý đã được chỉ định bởi chủ sở hữu đơn bảo hiểm để đại diện và quản lý đơn bảo hiểm của họ. Đại lý độc quyền có thể nhận được các bản sao về mọi thông tin liên lạc của chủ đơn bảo hiểm cũng như tất cả báo giá, đơn bảo hiểm và các thông báo ...
Broker Price Opinion - BPO / Ý kiến về giá của nhà môi giới - BPO
Giá trị ước tính của một bất động sản được xác định bởi một nhà môi giới bất động sản hoặc một cá nhân hay công ty có đủ điều kiện đánh giá khác. Một ý kiến về giá của nhà môi giới được dựa trên các đặc điểm của tài sản đang được xem xét.
Brokerage Account / Tài khoản môi giới
Một thỏa thuận giữa nhà đầu tư và công ty môi giới được cấp phép cho phép nhà đầu tư gửi tiền tới công ty và đặt lệnh đầu tư thông qua môi giới, sau đó nhà môi giới sẽ thực hiện các giao dịch thay mặt nhà đầu tư. Nhà đầu tư sở hữu các tài sản nằm trong tài khoản m&o ...
Brokerage Company / Công Ty Môi Giới
Một công ty mà trách nhiệm chính là làm trung gian kết nối người mua và người bán lại với nhau để giúp giao dịch giữa hai bên diễn ra thuận lợi. Các công ty môi giới thu lợi nhuận bằng khoản tiền hoa hồng sau khi giao dịch đã kết thúc thành công.
Brokerage Department / Bộ phận môi giới
Một bộ phận trong một công ty bảo hiểm mà nhân viên đại diện tại bộ phận này chuyên mua bảo hiểm cho những khách hàng khó nhận được bảo hiểm, thông qua thị trường bảo hiểm thay thế hoặc bằng cách mua bảo hiểm với mức giá ưu đãi hơn so với mức giá mà khách hàng có thể tự mua được ...
Brokerage General Agent / Tổng đại lý môi giới
Một công ty độc lập hoặc nhà thầu làm việc cho một công ty bảo hiểm, mà công ty đó có chức năng chính là bán một hoặc nhiều sản phẩm bảo hiểm, để lựa chọn người môi giới bảo hiểm. Các nhà môi giới sau đó lại bán các chính sách bảo hiểm cho khách hàng. ...
Brokerage Supervisor / Giám sát viên môi giới
Một nhân viên công ty môi giới làm công việc chỉ định, đào tạo và quản lý các nhà môi giới cũng như bán các sản phẩm của công ty cho những nhà môi giới đó, những người sau đấy sẽ bán các sản phẩm này cho khách hàng. Giám sát viê ...
Brokerage Window / Cửa sổ môi giới
Khả năng giao dịch trực tiếp trong phạm vi cung cấp của công ty môi giới thông qua một chương trình hưu trí, chẳng hạn như 401 (k). Trái với việc bị giới hạn ở các lựa chọn đầu tư trong phạm vi chương trình hưu trí được tài trợ 401 (k), một số nhà đầu tư có quyền lựa chọn thiết lập một "cửa sổ", cho phép họ gia ...
Brokered Certificate Of Deposit / Chứng chỉ tiền gửi thông qua môi giới
Một chứng chỉ tiền gửi (CD) được mua thông qua một công ty môi giới, hoặc từ đại diện bán hàng không phải là ngân hàng. Ngân hàng vẫn là người đầu tiên phát hành CD, nhưng thuê các công ty bên ngoài tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng. Các loại ...
Bull Position / Vị thế bull
Một trường vị đối với chứng khoán tài chính, ví dụ như cổ phiếu trong thị trường cổ phiếu. Một vị thế bull hay còn gọi là trường vị dùng để tìm kiếm lợi nhuận từ việc tăng giá của một chứng khoán nhất định. Khi giá tăng, vị thế bull trở nên có lãi. Vị thế bull hay trường vị là một loại vị thế ph ...
Business Interest Expense / Chi phí lãi vay kinh doanh
Chi phí lãi vay được tính dựa trên các khoản vay kinh doanh được sử dụng với mục đích hoạt động kinh doanh. Lãi vay kinh doanh được khấu trừ như một chi phí kinh doanh bình thường. Các khoản cho vay phải được sử dụng để mua tài sản cho công ty hoặc trả tiền cho chi phí kinh doanh. Nếu có bất kì k ...
Business Inventories / Hàng tồn kho kinh doanh
Một số liệu kinh tế theo dõi giá trị của hàng tồn kho của các nhà bán lẻ, bán buôn và các nhà sản xuất trên toàn quốc. Hàng tồn kho kinh doanh về cơ bản là giá trị của tất cả các sản phẩm sẵn sàng để bán cho các doanh nghiệp khác và/hoặc người ti&e ...
Budget Variance / Chênh lệch ngân sách
Một biện pháp định kỳ được sử dụng bởi các chính phủ, các công ty, cá nhân để định lượng sự khác biệt giữa số liệu ngân sách và thực tế cho một đối tượng kế toán cụ thể. Chênh lệch ngân sách thuận lợi liên quan đến sự chênh lệch tích cực hoặc có lãi; chênh lệch ...
Bulge / Làm giá
Sự gia tăng nhanh chóng trong giá giao dịch của chứng khoán hay hàng hóa của. Làm giá là một từ không chính thức có ý nghĩa tương tự như thuật ngữ bong bóng. Một sự làm giá xảy ra khi giá một công cụ đầu tư tăng lên một cách nhanh chóng, thường đi kèm với ...
Business Activities / Hoạt động doanh nghiệp
Bất kỳ hoạt động nào liên quan đến mục đích tạo lợi nhuận. Hoạt động doanh nghiệp bao gồm các hoạt động như kinh doanh, marketing, sản xuất và hành chính. Cũng có thể gọi là “hoạt động kinh doanh”.
Business Asset / Tài sản doanh nghiệp
Một phần tài sản sở hữu hoặc trang thiết bị được mua chỉ để phục vụ mục đích sử dụng của doanh nghiệp. Tài sản doanh nghiệp được phân loại thành nhiều nhóm, chẳng hạn như phương tiện đi lại, bất động sản, máy tính, nội thất văn phòng và các đồ dùng khác. Nhiều nguồn vốn ban đầu của các doanh nghiệp đượ ...
Business Cycle / Chu kỳ kinh doanh
Sự tái hiện lại và sự biến động của các hoạt động kinh tế mà một nền kinh tế trải qua một thời gian dài. Năm giai đoạn của chu kỳ kinh doanh là tăng trưởng (mở rộng), cao điểm, suy thoái kinh tế (thu hẹp), đáy và phục hồi. Tại một thời điểm, chu kỳ kinh doanh được cho là rất bình thường, với thời gian dự đoán được, ...
Budget Deficit / Thâm hụt ngân sách
Một tình hình tài chính xảy ra khi một thực thể có dòng tiền ra lớn hơn dòng tiền vào. Thuật ngữ "thâm hụt ngân sách" thường được dùng để chỉ chi tiêu chính phủ chứ không phải là kinh doanh, chi tiêu cá nhân. Khi nó đề cập đến chi tiêu của chính phủ li& ...