Từ điển thuật ngữtất cả (2351)

Agency Automatic Contributions / Cơ Quan Đóng Góp Tự Động
Agency Automatic Contributions là cơ quan đóng góp tự động, một lợi ích mà nhân viên chính phủ liên bang nhận được khi tham gia kế hoạch tiết kiệm. Cụ thể hơn, lợi ích này đề cập đến cách cơ quan chính phủ nơi cá nhân làm việc sẽ tự động đóng góp bằng 1% tiền lương của cá ...
Agency By Necessity / Đại Diện Cần Thiết
Agency By Necessity là một loại mối quan hệ theo đó một bên có thể đưa ra quyết định thiết yếu cho một bên khác. Đại lý theo sự cần thiết được công nhận tại các tòa án và thường được áp dụng khi một bên không thể thực hiện.
Agflation / Lạm Phát Nông Nghiệp
Agflation là sự tăng giá của thực phẩm xảy ra như là một hệ quả của nhu cầu gia tăng từ sự tiêu thụ của con người và việc chúng được sử dụng như một nguồn năng lượng thay thế. Trong khi bản chất cạnh tranh của các siêu thị bán lẻ khiến cho một số tác động từ việc tăng giá thực phẩm được giảm nhẹ, thì việc tăng gi&aac ...
Aggregate Capacity Management / Quản Lý Năng Lực Tổng Hợp
Aggregate Capacity Management là quá trình lập kế hoạch và quản lý năng lực tổng thể của các nguồn lực của một tổ chức. Quản lý năng lực tổng hợp nhằm mục đích cân bằng năng suất và nhu cầu một cách hiệu quả về chi phí. Nó thường có tính chất trung hạn, trái ngược với quản lý năng ...
Aggregate Level Cost Method / Phương Pháp Tính Phí Theo Cấp Độ Tổng Hợp
Aggregate Level Cost Method là một phương pháp định phí bảo hiểm mà cố gắng khớp lại và phân bổ chi phí và lợi ích của một kế hoạch lương hưu trong suốt vòng đời của kế hoạch ấy. Phương pháp tính phí theo cấp độ tổng hợp thường lấy giá trị hiện tại của lợi ích trừ đi giá trị tài sả ...
After-Tax Real Rate Of Return / Tỷ suất lợi nhuận thực sau thuế
After-Tax Real Rate Of Return là lợi ích tài chính thực tế của một khoản đầu tư sau khi tính tới lạm phát và thuế. Tỷ suất lợi nhuận thực sau thuế là một thước đo chính xác của thu nhập đầu tư và thường có những khác biệt đáng kể so với tỷ suất lợi nhuận danh nghĩa của một khoản đầu tư, hoặc lợi nhuận ...
Against Actual / Chống Lại Thực Tế (Hợp Đồng Tương Lai)
Against Actual là một đề xuất giữa hai giao dịch viên tìm cách phòng vệ vị thế của họ, mà trong đó các giao dịch viên hóan đổi vị thế trong tương lai để đổi lấy vị thế tiền mặt. Những giao dịch chống lại thực tế được ghi nhận trên thị trường giao dịch hợp đồng tương lai, và bị chi phối bởi các quy tắc của thị t ...
Against All Risks - AAR / Bảo Hiểm Mọi Rủi Ro
Against All Risks (viết tắt AAR) là một hợp đồng bảo hiểm cung cấp một sự đảm bảo chống lại mọi loại mất mất hoặc thiệt hại hơn là một loại cụ thể. Sự loại trừ vẫn có thể được bao gồm trong chính sách chống lại mọi rủi ro, nhưng người được bảo hiểm sẽ được bảo hiểm trước mọi rủi ro không được loại trừ cụ thể.
Aged Assets / Tài Sản Quá Hạn
Aged Assets là những thiết bị đã tồn tại lâu hơn thời gian sử dụng hữu ích của nó. Tài sản quá hạn có thể bao gồm các thiết bị vẫn còn hoạt động, nhưng tốn kém để vận hành và bảo trì; thiết bị vẫn hoạt động, nhưng thường xuyên bị hỏng, làm gián đoạn hoạt động; hoặc thiết bị đã ...
Aged Fail / Không Tuân Thủ Thời Hạn Hợp Đồng
Aged Fail là việc hợp đồng giữa hai đại lý môi giới chưa được giải quyết trong vòng 30 ngày kể từ ngày thanh toán tiền. Không tuân thủ thời hạn hợp đồng thường xảy ra khi khoản chứng khoán không được cung cấp do khách hàng  không cung cấp loại chứng khoán cho người môi giới của mìn ...
After-Acquired Collateral / Tài Sản Thế Chấp Sau Khi Vay
After-Acquired Collateral là tài sản thế chấp cho khoản vay có được sau khi người vay đã ký kết hợp đồng cho vay. Sự cần thiết của tài sản thế chấp sau khi vay phát sinh khi người vay không đủ tài sản thế chấp cho khoản vay ban đầu, nhưng có thể có được tài sản bổ sung trong tương lai gần. Tài sản này ...
After-Hours Market Close / Thị Trường Sau Giờ Đóng Cửa
After-Hours Market Close là thị trường sau giờ đóng cửa, là giao dịch cuối cùng và giá cuối cùng của chứng khoán được giao dịch trên thị trường sau giờ làm việc. Thị trường sau giờ làm việc thường biến động hơn so với thị trường thông thường, nhưng nó có thể cung cấp cho các nhà đầu tư một ...
After-Hours Trading - AHT / Giao Dịch Chứng Khoán Ngoài Giờ
After-Hours Trading (viết tắt AHT) là giao dịch chứng khoán ngoài giờ, giao dịch sau giờ giao dịch thông thường trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn. Sự phổ biến ngày càng tăng của các mạng lưới thông tin điện tử (ECN) đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch chứng khoán ngoài giờ, việc n&a ...
After-Market Performance / Hiệu Suất Giá Cổ Phiếu Sau Phát Hành
After-Market Performance là hiệu suất về mức giá của một cổ phiếu mới được phát hành sau khi IPO. Không có một khoảng thời gian kết thúc tiêu chuẩn nào được xác định, nhưng Hiệu suất giá cổ phiếu sau phát hành thường bắt đầu vào ngày đầu tiên giao dịch trên sàn chứng khoá ...
After-Tax Payable Period / Thời Gian Sau Thuế Phải Trả
After-Tax Payable Period là thời gian sau thuế phải trả, khoảng thời gian trung bình giữa thời gian nhận hàng và thanh toán cho các nhà cung cấp, việc tận dụng các tài khoản sau thuế phải trả và giá vốn hàng bán. Giá trị thường được xác định theo quý hoặc hàng năm, do đó c& ...
Affluenza / Hội Chứng Affluenza
Affluenza là một điều kiện xã hội phát sinh từ mong muốn trở nên giàu có hơn, thành công hơn hoặc là những hoạt động leo nấc thang trong cấp bậc xã hội. Affluenza là hội chứng của một nền văn hóa muốn giữ vững thành công tài chính như là một trong những thành tựu cao nhất. Mọ ...
Affordability Index / Chỉ Số Đánh Giá Khả Năng Chi Trả
Affordability Index là chỉ số đánh giá khả năng chi trả, một thước đo khả năng chi trả của một nhóm dân số có khả năng mua một mặt hàng cụ thể, chẳng hạn như một ngôi nhà, được lập dựa trên thu nhập của dân cư. Chỉ số khả năng chi trả sử dụng giá trị 100 để thể hiện vị thế của một người có thu nhập trung b&igrav ...
After Reimbursement Expense Ratio / Hệ Số Chi Phí Sau Bồi Hoàn
After Reimbursement Expense Ratio là hệ số chi phí sau bồi hoàn, là chi phí thực tế được trả bởi các nhà đầu tư thuộc quỹ tương hỗ. Hệ số chi phí sau bồi hoàn được tính bằng cách trừ đi mọi khoản hoàn trả được thực hiện quỹ bởi ban quản lý và miễn lệ phí hợp đồng từ chỉ số chi phí gộp. C ...
After The Bell / Thị Trường Sau Khi Đóng Cửa
After The Bell - thị trường sau khi đóng cửa, là một cụm từ được sử dụng để mô tả tin tức, báo cáo thu nhập và các hoạt động khác được phát hành sau khi thị trường chứng khoán đã đóng cửa trong ngày. Những thông báo sau khi đóng cửa thị trường được tích hợp vào gi&aacu ...
After-Acquired Clause / Điều Khoản Sau Mua
After-Acquired Clause là điều khoản sau mua, một điều khoản dự phòng bao gồm trong hợp đồng pháp lý đảm bảo rằng việc mua lại tài sản sẽ là trách nhiệm của con nợ đối với người cho vay.