Từ điển thuật ngữtất cả (2579)

Anonymous Trading / Giao dịch ẩn danh
Anonymous Trading là các lệnh được đặt giá và chào giá có thể nhìn thấy trên thị trường nhưng không tiết lộ danh tính của người trả giá và người bán. Các giao dịch ẩn danh cho phép các nhà đầu tư cấp cao thực hiện các giao dịch mà không cần xem xét ...
A-Note / Ghi chú A
A-Note là các đợt cao nhất của một tài sản được bảo đảm bằng tài sản hoặc sản phẩm tài chính có cấu trúc khác. Ghi chú A là cao cấp so với các ghi chú khác, chẳng hạn như ghi chú B trong phá sản hoặc các thủ tục tín dụng khác, và được trả lại trước tiên ...
Antedate / Ghi lùi ngày
Một ngày được ghi vào hợp đồng pháp lý hoặc kiểm tra trước ngày thực tế. Ghi lùi ngày đôi khi có thể được sử dụng nếu một hợp đồng bị trì hoãn, để đảm bảo các bên không bị thiệt hại từ sự chậm trễ trong việc thực hiện hợp đồng. Ghi lùi ngày cũng có thể được sử dụng bất hợp phá ...
Anti Money Laundering - AML / Chống rửa tiền
Anti Money Laundering - AML là một tập hợp các thủ tục, luật hoặc quy định để ngăn chặn hành vi tạo thu nhập thông qua các hành động bất hợp pháp. Trong hầu hết các trường hợp, những kẻ rửa tiền che giấu hành động của mình thông qua một loạt các bước làm cho nó trông giống như tiền đến từ cá ...
Anti-Boycott Regulations / Đạo luật chống tẩy chay
Anti-Boycott Regulations là một đạo luật ngăn chặn khách hàng giữ lại sự bảo trợ của họ đối với một doanh nghiệp. Tại Hoa Kỳ, các đạo luật chống tẩy chay chủ yếu liên quan đến việc từ chối sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp Israel. Liên đoàn Ả Rập chính thức yêu cầu các nước thành viên tẩy chay thương mại với Is ...
Anticipated Balance / Số dư dự kiến
Anticipated Balance là số tiền mà tài khoản tiết kiệm sẽ có vào một ngày nào đó trong tương lai hoặc tiền gửi có kỳ hạn sẽ đáo hạn trong trường hợp giả sử không có khoản rút tiền hoặc tiền gửi bổ sung nào xảy ra.
Anticipated Holding Period / Kỳ nắm giữ dự kiến
Anticipated Holding Period là khoảng thời gian mà một đối tác hữu hạn dự kiến ​​sẽ nắm giữ một tài sản cụ thể. Một công ty sẽ tiết lộ kỳ nắm giữ dự kiến ​​của mình đối với tài sản thông qua các bản cáo bạch. Sau khoảng thời gian được chỉ định, đối tác thường sẽ bán quyền nắm giữ và vốn đầu tư sẽ được hoà ...
Anticipated Interest / Lãi suất dự kiến
Anticipated Interest là số tiền lãi mà tài khoản tiết kiệm sẽ kiếm được vào một ngày nào đó trong tương lai, giả sử không có tiền gửi hoặc rút tiền trong thời gian can thiệp.
Anticipation Note / Giấy vay nợ
Anticipation Note là một nghĩa vụ ngắn hạn được đưa ra cho những nhu cầu tài chính tạm thời bởi cơ quan địa phương. Số tiền gốc có thể được chi trả bằng cách phát hành trái phiếu dài hạn, thuế hoặc hình thức doanh thu khác trong tương lai. Những giấy vay nợ này thường có kỳ hạn từ một năm trở xuống và ...
Anticipatory Breach / Vi phạm hợp đồng trước hạn
Anticipatory Breach là một hành động cho thấy ý định của một bên không thực hiện hoặc không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng của mình cho một bên khác theo luật hợp đồng. Một vi phạm hợp đồng trước hạn phủ nhận trách nhiệm của đối tác để thực hiện các yêu cầu của mình theo hợp đồng. Bằng cá ...
Annuity Contract / Hợp đồng niên kim
Annuity Contract là hợp đồng bằng văn bản giữa một công ty bảo hiểm và khách hàng nêu rõ nghĩa vụ của mỗi bên trong một hợp đồng bảo hiểm niên kim. Tài liệu này sẽ bao gồm các chi tiết cụ thể của hợp đồng, chẳng hạn như cấu trúc của niên kim (thay đổi hoặc cố định), bất kỳ hình phạt nào cho v ...
Annuity Due / Dòng tiền đầu kỳ
Một niên khoản(niên kim) là khoản thanh toán sẽ được thực hiện ngay lập tức, thay vì thực hiện vào cuối kỳ.
Annuity Factor Method / Phương pháp hệ số niên kim
Annuity Factor Method là phương pháp tính toán để xác định số tiền có thể rút nếu đủ điều kiện mà nhà đầu tư có thể thực hiện từ IRA(trương mục hưu trí cá nhân) của họ mà không bị phạt. Việc tính toán sử dụng dữ liệu tuổi thọ trung bình; tuy nhiên, nó sử dụng dữ ...
Annuity In Advance / Niên kim trả trước
Annuity In Advance là số tiền thường được trả vào đầu của kỳ hạn. Tiền thuê nhà là ví dụ kinh điển về một niên kim trả trước vì đây là một khoản tiền được trả vào đầu tháng cho 30 ngày tiếp theo. Niên kim trả trước cũng được gọi là "niên kim trả góp." Đối lập với niên kim trả trư ...
Annuity In Arrears / Niên kim trả sau
Một niên kim bao gồm các khoản thanh toán định kỳ của lãi suất và / hoặc tiền gốc được thanh toán vào cuối một khoảng thời gia định sẵn. Niên kim trả sau là một trong những hình thức niên kim phổ biến nhất. Chúng còn được gọi là niên kim phổ thông.
Annuity Ladder / Thang niên kim
Một chiến lược đầu tư dành cho người nghỉ hưu hoặc sắp nghỉ hưu yêu cầu phải mua niên kim tức thì trong khoảng thời gian nhiều năm để mang lại thu nhập được đảm bảo đồng thời giảm thiểu rủi ro về lãi suất. Thang niên kim cho phép người nghỉ hưu duy trì một phần đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu trong khi định kỳ sử dụng một ...
Annuity Method Of Depreciation / Phương pháp khấu hao niên kim
Một phương pháp khấu hao tập trung vào thu hồi chi phí và tỷ lệ hoàn vốn không đổi đối với bất kỳ tài sản nào đang được khấu hao. Phương pháp này yêu cầu xác định tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) trên dòng tiền và dòng tiền ra vào của tài sản. IRR sau đó được nhâ ...
Annuity Table / Bảng niên kim
Annuity Table là một phương pháp xác định giá trị hiện tại của một loạt các khoản thanh toán có cấu trúc. Bảng niên kim cung cấp một yếu tố, dựa trên thời gian và tỷ lệ chiết khấu, theo đó một khoản thanh toán niên kim có thể được nhân lên để xác định giá trị hiện tại của ...
Annuity Unit / Đơn vị niên kim
Annuity Unit là một đơn vị tích lũy mà người lập niên kim đã ký hợp đồng của họ. Đây là một tài khoản phụ của tổng số niên kim tích lũy của người về hưu. Các đơn vị này đại diện cho một phần sở hữu cố định của danh mục tài khoản của công ty bảo hiểm.
Anomaly / Sự bất thường
Anomaly là một thuật ngữ mô tả phạm vi ảnh hưởng khi kết quả thực tế theo một nhóm giả định nhận định khác với kết quả dự kiến. Một sự bất thường cung cấp bằng chứng cho thấy một giả định hoặc mô hình nhận định không có trong thực tế. Mô hình có thể là một mô hình tương đối mới hoặc mô hình cũ ...