Từ điển thuật ngữtất cả (2)

12B-1 Mutual Fund / Quỹ Tương Hỗ 12B-1
Quỹ hỗ tương sử dụng một phần tài sản để trang trải cho chi phí kinh doanh và tiếp thị, được đặt tên sau khi quy tác của Ủy ban hối đoái và chứng khoán 1980 cho phép thực hiện. Thay vì tính tiền hoa hồng ban đầu hoặc phí kinh doanh lên đến 8,5%, người quản lý quỹ hỗ tương &ac ...
24 Hour Banking / Dịch Vụ Ngân Hàng 24 Giờ
Dịch vụ tự phục vụ của ngân hàng kéo dài ngoài giờ làm việc bình thường bằng cách nhận tiền mặt, thực hiện ký gửi  và chuyển tiền giữa các tài khoản tại các máy rút tiền tự động. Việc phát triển mạng lưới ATM ở phạm vi quốc gia và quốc tế trong thập ni&ec ...