Zero Plus Tick / Quy tắc Zero Plus Tick

Định nghĩa

Một giao dịch chứng khoán được thực hiện tại cùng một mức giá như giao dịch trước, nhưng ở một mức giá cao hơn so với giao dịch cuối cùng của một mức giá khác. Trong hơn 70 năm có một "quy tắc uptick" được thành lập bởi Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC); các quy tắc quy định rằng cổ phiếu chỉ có thể được bán khống khi mà có tồn tại sự chênh lệch giá (uptick) hoặc một uptick dương (zero plus tick) chứ không cho phép bán khống khi uptick là số âm (downtick). Quy tắc này đã được gỡ bỏ vào năm 2007.

Saga giải thích

Ví dụ, nếu một chuỗi những giao dịch diễn ra tại mức giá $ 10, $ 10,25 và $ 10,25, thì giao dịch cuối sẽ được coi là Zero Plus Tick hoặc Zero Uptick.

Người ta cho rằng bán khống trên downticks là nguyên do dẫn đến sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1929 (cuộc Đại khủng hoảng), nhưng luật định về Upticks đã được gỡ bỏ vào năm 2007 sau khi SEC kết luận rằng các thị trường đủ chặt chẽ và hoạt động hiệu quả để chống lại rủi ro này. Người ta cũng tin rằng sự ra đời của hệ thống giá chuẩn chỉnh đã giúp cho việc gỡ bỏ quy tắc này.
Góp ý