Zero Minus Tick / Giao dịch Zero Minus Tick

Định nghĩa

Là một giao dịch chứng khoán tại cùng mức giá như giao dịch ngay trước đó, nhưng ở một mức giá thấp hơn so với lần giao dịch ở mức giá khác cuối cùng . Ví dụ, nếu một chuỗi những giao dịch  xảy ra theo trình tự sau - 10,25$, 10.00$, và 10.00$ - giao dịch cuối cùng sẽ được coi là một zero minus tick hoặc giao dịch downtick zero.

Saga giải thích

Cho đến năm 2007, chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) quy định cấm đối với việc bán khống một chứng khoán trên một downtick hoặc zero minus tick. Kết quả là một vụ bán khống tiềm năng  sẽ phải đạt chuẩn cuộc kiểm tra tick test nhằm đảm bảo rằng mã cổ phiếu đang được giao dịch sẽ tăng giá hoặc ít nhất là không thay đổi về giá sau khi giao dịch bán khống xảy ra. Luận định này được gỡ bỏ sau khi Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ đưa ra kết luận rằng thị trường chứng khoán Mỹ hoạt động quy củ và vững chắc đủ để không xảy ra trường hợp mọi người bán khống quá đà dẫn tới giá cổ phiếu bị dìm xuống quá mức. Sự phát triển của việc đưa ra giá chính xác của cổ phiếu đã giúp gỡ bỏ luật cấm nêu trên.
Góp ý