Zero Coupon Bonds / Trái phiếu không trái tức

Định nghĩa

Trái phiếu zero coupon là loại trái phiếu mà người nắm giữ nó không được trả lãi (coupon) định kì, thay vào đó trái phiếu lãi suất 0 được bán ở mức giá chiết khấu.

Ví dụ: Một trái phiếu thường có mệnh giá $10,000, với lãi suất 10% trong vòng 10 năm sẽ được bán với giá $10000, mỗi năm người cầm giữ trái phiếu này có thể được thanh toán số tiền lãi $1000. Khi hết thời hạn 10 năm anh ta sẽ thu hồi lại số tiền gốc $10000 của mình. Với trái phiếu lãi suất 0 có mệnh giá $10000 có thời hạn 10 năm giá bán sẽ được khấu trừ ngược còn 4000$. Tính ra lãi suất của loại trái phiếu này đạt 150% trong 10 năm, nhưng lại không được trả lãi định kì.

Người nắm giữ trái phiếu zero coupon này chỉ được thanh toán một lần, một số tiền xác định, vào một thời điểm xác định trong tương lai. Một số loại trái phiếu zero coupon được điều chỉnh theo lạm phát, nói cách khác số tiền được thanh toán trong tương lai sẽ có sức mua tương đương với sức mua của mệnh giá trái phiếu. Giả dụ với loại trái phiếu trên, nếu tốc độ lạm phát trong 10 năm là 20% thì đến hạn người năm giữ trái phiếu sẽ được thanh toán $12,000. Tuy nhiên trái phiếu loại điều chỉnh theo lạm phát như trên rất hiếm, đại đa số trái phiếu lãi suất 0 được thanh toán theo mệnh giá.

Do được thanh toán theo mệnh giá cố định nên giá của trái phiếu lãi suất 0 chỉ phụ thuộc vào thời hạn thanh toán của nó, càng gần thời hạn thanh toán giá trái phiếu zero coupon càng cao. Trái phiếu zero coupon ngắn hạn thường có thời hạn thanh toán dưới một năm và được gọi là "tín phiếu". Tín phiếu Kho bạc Mỹ là loại trái phiếu năng động nhất và có tính thanh khoản cao nhất thế giới.

Các quĩ hưu trí và các công ty bảo hiểm rất ưa chuộng loại trái phiếu zero coupon có thời hạn dài bởi vì thời hạn dài đồng nghĩa với việc giá những trái phiếu đó sẽ đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi về lãi suất trên thị trường, và do đó có thể bù trừ được rủi ro lãi suất cho những khoản vay dài hạn của các hãng này. Các nhà đầu tư tài chính và các chuyên gia còn sử dụng trái phiếu zero coupon để phân tích một cách chính xác đường lợi suất. Loại trái phiếu này là sự kết hợp ảnh hưởng của những dòng tiền khác nhau trong tương lai và ảnh hưởng của lãi suất. Bằng cách giới hạn các dòng tiền trong một số tiền thanh toán xác định, trái phiếu zero coupon giúp các nhà phân tích tách rời ảnh hưởng của riêng lãi suất đối với mỗi quãng thời gian khác nhau. Ví dụ: có thể sử dụng trái phiếu zero coupon trong phân tích giá hợp đồng hoán đổi.

Saga giải thích

Một chứng khoán nợ không trả trái tức nhưng được giao dịch với chiết khấu lớn, chỉ thanh toán lợi nhuận khi đáo hạn. Khi đó, trái phiếu được mua lại bằng đúng mệnh giá ghi trên trái phiếu.

Cũng được biết đến với tên gọi "trái phiếu dồn tích".

Một số trái phiếu không trái tức được phát hành như trên, trong khi số khác là những trái phiếu khác bị các tổ chức tài chính tước đi toàn bộ phần trái tức và nhóm lại thành các trái phiếu không trái tức. Bởi toàn bộ thanh toán chỉ được thực hiện khi đáo hạn, trái phiếu không trái tức có xu hướng biến động giá nhiều hơn so với trái phiếu có trái tức.
Góp ý