Zero Cost Strategy / Chiến lược chi phí về mo

Định nghĩa

Một quyết định giao dịch hoặc kinh doanh mà không đòi hỏi bất kỳ chi phí nào khi thực hiện. Chiến lược chi phí bằng không có thể được sử dụng với nhiều loại đầu tư, bao gồm cổ phiếu, hàng hóa và các quyền chọn. Một chiến lược kinh doanh chi phí bằng không có thể cải thiện việc bán một ngôi nhà bằng việc bẻ nhỏ các phòng, đóng gói các đồ đạc dư thừa thành các hộp và chuyển vào garage. Chiến lược chi phí bằng không thường liên quan đến việc mua  và bán một tài sản cùng một lúc sao cho chi phí triệt tiêu lẫn nhau.

Saga giải thích

Một ví dụ về một chiến lược kinh doanh bằng không là chiến lược xi lanh bằng không, bằng cách mua vào (call) và bán ra (put) hoặc mua vào (Put) hoặc bán ra (call) đồng thời. Giá ước định mua quyền chọn này được lựa chọn sao cho phần chênh lệch giá của khoản mua và khoản bán sẽ bù trừ ho nhau. Các chiến lược giao dịch bằng không sẽ giúp cho nhà giao dịch loại trừ được chi phí khi thực hiện.
Góp ý