Zero-Bound / Tiệm cận không

Định nghĩa

Một tình huống xảy ra khi Cục Dự trữ Liên bang hoặc Ngân hàng trung ương đã hạ lãi suất cho vay ngắn hạn bằng không hoặc gần bằng không. Khi lãi suất đã xuống thấp tới vậy, cần nghiên cứu và áp dụng phương pháp mới để kích thích nền kinh tế.
Tiệm cận không cũng có thể nghĩa là một cổ phiếu đang trên đà giảm và dự kiến cuối cùng sẽ tới mốc không.

Saga giải thích

Khi Ngân hàng trung ương giảm lãi suất, các phương án thay thế để kích thích tiền tệ là rất cần thiết. Lãi suất không thể là số âm, vì vậy một khi lãi suất bằng 0 hoặc gần 0, ví dụ, 0,01%, chính sách tiền tệ phải được thay đổi để tiếp tục ổn định hoặc kích thích nền kinh tế.
Góp ý