Trader / Nhà Kinh Doanh Ngắn Hạn

Định nghĩa

Nhà kinh doanh ngắn hạn là một cá nhân sẽ thực hiện việc chuyển giao tài sản tài chính trên một thị trường tài chính bất kỳ, có thể là họ thực hiện cho chính mình, hoặc nhân danh người khác. Sự khác nhau cơ bản giữa một nhà kinh doanh (trader) và nhà đầu tư (investor) là độ dài thời gian nắm giữ tài sản tài chính của người đó. Các nhà đầu tư thường có khuynh hướng đầu tư dài hạn. Trong khi đó các nhà kinh doanh ( trader) thường có khuynh hướng nắm giữ các tài sản tài chính trong thời gian ngắn hơn nhằm thu lợi tốt nhất từ các xu hướng ngắn hạn của thị trường. Nói cách khác, các nhà kinh doanh (trader) chỉ nắm giữ tài sản tài chính trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Trở ngại chính xẩy ra với các giao dịch ngắn hạn đó là chi phí hoa hồng môi giới (commission costs). Bởi vì các nhà kinh doanh ngắn hạn thường xuyên thực hiện việc mua bán các tài sản tài chính trong chiến lược kinh doanh ngắn hạn để kiếm lời, do đó họ thường phải chịu phí hoa hồng môi giới rất lớn. Tuy nhiên, trên thị trường tài chính càng có nhiều các nhà môi giới thì sự cạnh tranh giữa các nhà môi giới sẽ giúp cho các nhà kinh doanh (trader) tìm được một mức phí hoa hồng giá cạnh tranh, có thể giúp anh ta giảm chi phí giao dịch xuống và như thế lợi nhuận sẽ tăng lên.
Góp ý