Trade-Off / Sự Đánh Đổi

Định nghĩa

Trade-off dùng để chỉ việc cân nhắc việc bỏ ra một chi phí, tài sản hay thứ gì đó để thu được một tài sản hay một vật khác. Quyết định được đưa ra dựa trên sự nhận thức rõ cái được và mất giữa các cách lựa chọn. Thuật ngữ trên cũng có liên quan đến thuật ngữ “Chí phí cơ hội”.

Một ví dụ về “Trade – off” đứng trên quan điểm kinh tế là: quyết định của con người trong việc “Chi tiêu” hay “Tiết kiệm”. Một ví dụ khác đó là “sử dụng thời gian”. Khi sử dụng một khoảng thời gian làm một việc gì đó thì bạn sẽ không thể làm được việc khác nữa. Vậy sự đánh đổi ở đây chính là việc “bạn đánh đổi khoảng thời gian không thoải mái khi làm việc, công tác, nấu ăn,...(ví dụ) để đổi lây khoảng thời gian thoải mái khi nghỉ ngơi, thưởng thức,... Có một câu thành ngữ phổ biến “Time is money”.

Một bộ ba của "Sự đánh đổi" thường được nhắc đến là “Thời gian”, “Tiền bạc” và “Chất lượng”. Thường trong các trường hợp chỉ đáp ứng được 2 trong 3 yêu cầu trên.

Bạn có thể gặp thuật ngữ này trong rất nhiều lĩnh vực như:Kinh tế, Chính trị, Nhân khẩu học (Demography), Y học, Công nghệ thông tin,... hay như trong Âm nhạc. Trong Âm nhạc, “Trade-off” dùng để chỉ sự sắp xếp, diễn xuất trao đổi giữa 2 solo chính trong dàn nhạc hoặc ban nhạc.
Góp ý