Tracker Fund, Index Tracking Fund, Tracker / Quĩ Đầu Tư Chỉ Số

Định nghĩa

Quĩ đầu tư chỉ số là dạng quĩ đầu tư xây dựng danh mục đầu tư của mình mô phỏng theo một chỉ số chứng khoán nhất định như Dow Jone, S&P 500, FTSE 100.

Quĩ đầu tư chỉ số bắt đầu dần trở nên phổ biến vào thập niên 1990, khi mà một số công ty tài chính bắt đầu đưa ra những sản phẩm đầu tư này ra thị trường. Dạng đầu tư này trước đó đã được rất nhiều nhà quản lý tài chính cũng như những nhà đầu tư nhỏ lẻ sử dụng.

Thành công của quĩ đầu tư chỉ số dựa trên ý tưởng rằng họ có thể khắc phục được những hạn chế của các quĩ đầu tư tích cực truyền thống. Các nhà quản lý quĩ truyền thống, mua cổ phiếu của các công ty mà họ hy vọng rằng sẽ hoạt động trội hơn hẳn so với chỉ số chứng khoán liên quan đến nó. Nói cách khác, họ hướng đến mục tiêu thu được tỉ suất lợi nhuận cao hơn phần đông thị trường. Tuy nhiên, khi thực hiện chiến lược này, rất nhiều nhà quản lý quĩ đã chọn sai cổ phiếu và quĩ của họ hoạt động thậm chí còn kém bình quân thị trường.

Các quỹ đầu tư chỉ số thì ngược lại. Họ chỉ cố gắng bám sát biến động của bản thân chỉ số bằng cách mô phỏng danh mục đầu tư của mình theo các cổ phiếu mà chỉ số đó lấy làm căn cứ tính toán chứ không đặt mục tiêu có kết quả đầu tư tốt hơn bình quân thị trường. Điều này là bởi vì họ tin rằng, về lâu về dài không nhà quản lý quĩ tích cực nào lại đầu tư tốt hơn thị trường được, đó là chưa kể đến việc các chi phí giao dịch liên tục sẽ là một gánh nặng cho họ. Tuy nhiên, quĩ đầu tư chỉ số về cơ bản chỉ thích hợp với những nhà đầu tư ưa chuộng sự an toàn chứ bản thân nó khó có thể tạo ra lợi nhuận cao được.

Hầu hết các quĩ chỉ số thường mua cổ phiếu của tất cả các công ty theo tỉ lệ mà chỉ số chứng khoán mục tiêu sử dụng để tính toán.

Ví dụ: trên sàn X có 3 cổ phiếu A,B,C với số lượng cổ phiếu phát hành lần lượt là 5 triệu, 10 triệu, 5 triệu. Quĩ T, đầu tư theo "X index", có thể xây dựng danh mục đầu tư của mình theo tỉ lệ 1:2:1, ví dụ như 400.000 cp A, 800.000 cp B và 400.000 cp C.

Một số quĩ khác lại sử dụng những công cụ tài chính rất phức tạp để lựa chọn mua cổ phiếu của các công ty ở nhiều ngành khác nhau với mục tiêu mô phỏng tốt nhất hoạt động của chỉ số chứng khoán. Đó là lý do khiến các quĩ, tuy cùng đầu tư theo chỉ số FTSE 100 của Anh, nhưng lại thu được kết quả hơi khác nhau một chút.
Góp ý