Seigniorage / Thu Nhập Từ Phát Hành Tiền;

Định nghĩa

Thu nhập từ phát hành tiền là khoản thu từ việc phát hành tiền tệ.

  • Thu nhập từ phát hành tiền xu sinh ra do chênh lệch giữa mệnh giá của đồng xu và chi phí sản xuất, phân phối và cuối cùng là rút ra khỏi lưu hành.
  • Thu nhập từ phát hành giấy bạc là sự chênh lệch giữa lãi thu được từ việc dùng giấy bạc đổi lấy những tài sản khác và chi phí sản xuất và phân phối số giấy bạc đó.

Thu nhập từ phát hành tiền là nguồn thu quan trọng của một số các ngân hàng quốc gia. Trong kinh tế vĩ mô, tiền thu từ phát hành còn gọi là Thuế lạm phát (inflation tax), bởi vì chính phủ có thể trang trải cho các dịch vụ bằng cách phát hành tiền mới mà không phải đi thu thuế, thuế lạm phát được trả bởi những người đang nắm giữ đồng tiền hiện tại.

Ví dụ: đầu năm bạn có 1 ounce vàng. Bạn đổi vàng lấy một chứng chỉ gửi vàng, chứng chỉ này đảm bảo rằng bạn sẽ đổi lại được 1 ounce vàng. Bạn giữ chứng chỉ trong một năm, sau đó bán chứng chỉ. Vào cuối năm bạn có chính xác 1 ounce vàng mà bạn có vào đầu năm. Ở đây Seigniorage không xảy ra.

Nhưng bây giờ hãy tưởng tượng, bạn có 1 ounce vàng, nhưng chính phủ không phát hành chứng chỉ gửi vàng. Thay vào đó, chính phủ đổi số vàng của bạn thành tiền với giá cả như trên thị trường. Vàng của bạn trị giá 500 đôla/ounce, vì vậy đầu năm bạn bán 1 ounce vàng lấy 500 USD. Bạn giữ số tiền đó trong 1 năm, đến cuối năm bạn dùng tiền mua lại vàng. Tuy nhiên lúc này giá của vàng đã tăng lên, 525 USD/ounce (có thể cho rằng tiền đã bị giảm giá). Bạn sẽ nhận được ít hơn 1 ounce. Thiệt hại này gây ra do Seigniorage.
Góp ý