Principal Functions Of A Financial Market / Chức Năng Cơ Bản Của Thị Trường Tài Chính

Định nghĩa

Các tài sản tài chính được tạo ra và trao đổi giữa người cung cấp và người sử dụng nguồn tài chính cho công việc của mình (tiêu dùng hay kinh doanh). Các giao dịch vẫn có thể xảy ra mà không cần tới sự tồn tại của thị trường tài chính có tổ chức. Tuy nhiên, khi các nền kinh tế phát triển, việc thiếu thị trường có tổ chức sẽ gây nhiều cản trở cho giao dịch.

Saga giải thích

Hiện nay, ngay ở Việt Nam, hầu hết các giao dịch tài sản tài chính đã và đang được tiến hành trên một loại thị trường tài chính nào đó. Hình thức tổ chức có thể rất đa dạng, từ thị trường công chúng tới các sàn đấu giá.

Sở dĩ thị trường tài chính quan trọng như vậy, vì chúng thực hiện hai chức năng cơ bản, đặc biệt quan trọng sau đây:

1. Thị trường cung cấp "tính thanh khoản" cho hàng hóa là tài sản tài chính, thông qua nơi giao dịch, phương tiện giao dịch, và phương pháp giao dịch. Nhờ thế các tài sản tài chính có thể được mua đi, bán lại an toàn. Tính thanh khoản được xem như "đặc tính cực kỳ đáng giá" của một tài sản tài chính.

Nếu một tài sản tài chính mà không thanh khoản, và không thể mua đi bán lại, người sở hữu tài sản chỉ còn nước ngồi "ôm mối sầu riêng" chờ ngày tài sản sinh lãi, đáo hạn... Mà "ngày đó, ai biết bao giờ..."

Việc mua bán được "cái sự ấy trong tương lai" quan trọng quá, và may quá, thị trường giúp người ta đánh giá giá trị, tạo cơ chế trao đổi, thực hiện quá trình qui đổi tiền mặt. Lựa chọn của thị trường khiến xã hội văn minh hơn. Người sở hữu bây giờ có thể nắm giữ tài sản chờ lãi, có thể bán ngay, có thể chờ chút ít rồi sẽ bán... Thật là phong phú. Chúng ta không làm được việc này với một số loại hàng hóa hiện vật như cà chua (chờ quá 1 tuần khi cà chua chín, chuyện sẽ rất rắc rối!)

2. Chức năng cực kỳ quan trọng thứ hai là giảm thiểu tối đa "ma sát." Ở đây chúng ta hiểu việc thị trường ra đời bôi trơn quá trình giao dịch để có thể diễn ra thuận lợi nhất, ở mức chi phí thấp nhất. Nếu không có thị trường tổ chức tốt, hai chi phí sau đây sẽ rất lớn nếu chúng ta muốn mua-bán tài sản tài chính:

(a) Chi phí để tiến hành giao dịch (bê vác giấy tờ, đếm, kiểm, sục sạo tìm người có nhu cầu, v.v..);

(b) Chi phí làm hợp đồng (luật, xác nhận, thời gian viết vẽ...)

Hơn thế nữa, việc ra đời một thị trường tổ chức giúp tạo ra thương hiệu, thu hút nhiều tổ chức chuyên nghiệp tham gia như vậy, tất yếu nảy sinh cái sự hay ho sau:

(i) Cạnh tranh tăng vọt;

(ii) Dịch vụ-hàng hóa phong phú hẳn lên;

(iii) Giá cả-chi phí giảm bớt đi.
Góp ý