Overdraft / Thấu Chi

Định nghĩa

Thấu chi xuất hiện khi việc rút tiền từ tài khoản ngân hàng nhiều hơn tài khoản hiện có. Điều này tạo ra một số dư âm trên tài khoản và đồng nghĩa với việc ngân hàng đã cấp cho chúng ta một khoản tín dụng. 

Nếu có sự thỏa thuận trước với ngân hàng về mức thấu chi cho phép và khoản tiền rút vượt quá chỉ nằm trong mức thấu chi cho phép, khi đó ngân hàng chỉ tính lãi suất bình thường với mức lãi suất đã được thỏa thuận. Còn nếu thấu chi cao hơn mức cho phép thì sẽ ngân hàng sẽ tính phí và có thể áp dụng lãi suất cao hơn.

Saga giải thích

Thấu chi ở Vương quốc Anh

Các ngân hàng ở Anh thường cung cấp một mức thấu chi cơ bản để giới hạn mức thấu chi cho phép. Tuy nhiên ,nếu các ngân hàng có thể cung cấp dịch vụ thấu chi với lãi suất tự do sẽ dẫn đến vấn đề số dư trung bình hàng tháng hoặc lãi suất vay thấu chi của các  ngân hàng sẽ rất khác nhau và còn có thể khác nhau tùy theo sản phẩm. Và ở Anh , điều này là rất phổ biến.

559111.jpgKhi một khách hàng sử dụng thấu chi cao hơn mức thấu chi cho phép, tức là họ đã dùng vào phần thấu chi không được phép.Và do đó với việc tăng mức thấu chi cho phép, khách hàng sẽ bị tính một hoặc nhiều phí, cùng với việc tính lãi suất cho vay cao hơn đối với khoản khấu chi vượt định mức. Cần phải lưu ý là các ngân hàng cũng tính phí rất khác nhau.

Hơn nữa nếu khách hàng có một khoản mà ngân hàng phát hành của họ từ chối cung cấp vì lý do quỹ không đủ, có nghĩa là, ngân hàng quyết định không cho khách hàng sử dụng vượt qúa khoản thấu chi cho phép thì ngân hàng có thể sẽ tính phí đối với khách hàng này. Phải nói lại một lần nữa là các mức phí giữa các ngân hàng rất khác nhau.

Năm 2006, bộ Thương mại ra thông báo cho biết các nhà ngân hàng phát hành  thẻ tín dụng đang thu tiền phí phạt quá cao đối với khách hàng sử dụng vượt quá mức thấu chi tối đa cho phép và chậm thanh toán cho tài khoản của họ. Trong thông báo của mình bộ Thương mại đề xuất các ngân hàng phát hành thẻ tín dụng nên thiết lập các loại phí tối đa là 12 đồng bảng Anh.

Đồng thời bộ Thương mại cũng cho thấy các ngân hàng  phát hành thẻ tín dụng tính phí tương tự nhau đối với các khoản phí tính trên phần thấu chi vượt định mức.Thông báo này được nhiều khách hàng- những người  đang phải chịu khoản phí thấu chi vượt định mức- sử dụng để chính thức yêu cầu các ngân hàng của họ tính lại phí. Những yêu cầu như thế đang “ngập lụt“ ở các tòa án của Anh và xứ Wales. Và những người này có khuynh hướng đang được các  website thường xuyên giúp đỡ chẳng hạn như Tổ chức hành động vì người tiêu dùng. Về phía ngân hàng, một số ngân hàng đã phản ứng lại bằng cách đóng tài khoản khách hàng vì lý do rằng tài khoản đã không được hoạt động đúng như những giới hạn và điều kiện mà khách hàng đã đồng ý chấp thuận khi mở tài khoản.
Góp ý