Outsourcing / Thuê Làm Bên Ngoài

Định nghĩa

Khái niệm Outsourcing đi vào thuật ngữ kinh doanh từ những năm 1980, dùng để chỉ một phần/công đoạn nào đó của công việc trong sản xuất được thuê công ty khác làm để tiết kiệm chi phí và nguồn lực cho doanh nghiệp. Phần công việc này chỉ là các công đoạn phụ trong sản xuất. Công ty thuê ngoài chuyên môn hóa vào làm những công việc như vậy nên họ có chuyên môn và có lợi thế so sánh hơn so với công ty.

Saga giải thích

Lợi ích của Outsourcing

Thế giới ngày nay trong giai đoạn toàn cầu hoá và hội nhập nên việc sử dụng Outsourcing rất phổ biến đối với các doanh nghiệp.

a. Outsourcing giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí do doanh nhiệp đi thuê có lợi thế so sánh từ việc chuyên môn hoá;

b. Tăng chất lượng sản phẩm do tận dụng được công nghệ và sự chuyên môn hoá từ bên ngoài;

c. Tận dụng được nhân công rẻ từ bên ngoài;

d. Bảo toàn năng lực sản xuất cho công ty do không mất thời gian tập chung vào những khâu thứ yếu.

Ví dụ một doanh nghiệp chuyên may mặc sẽ chỉ may thôi còn khâu thêu lên áo sẽ thuê ngoài.
Góp ý