Market Maker / Người Tạo Lập Thị Trường

Định nghĩa

Người tạo lập thị trường (market-maker) là thuật ngữ nhằm ám chỉ cá nhân hoặc tổ chức (công ty) đứng ra tự giao dịch một hay một số loại công cụ tài chính, hàng hóa. Cách họ giao dịch là tự mình định ra mức giá mua vào và bán ra của những loại tài sản, hàng hóa trong danh mục kinh doanh của họ. Mức chênh lệch giá mua giá bán và những biến động giá là phương tiện chủ yếu để market-maker tìm kiếm lợi nhuận.

Các thị trường chứng khoán là nơi market-maker hoạt động nhộn nhịp, ngay cả khi các hệ thống giao dịch hoàn toàn được điện tử hóa. Lấy ví dụ cụ thể ở các TTCK của Mỹ, đặc biệt là NASDAQ, thị trường sử dụng một số market-maker chính thức và cạnh tranh với nhau cho một loại chứng khoán nào đó. Những nhà tạo lập thị trường này được yêu cầu phải bảo đảm giao dịch hai chiều, cả mua và bán, trong giờ giao dịch. Do họ có nghĩa vụ phải mua và bán chứng khoán ở mức giá họ tự định cho các giao dịch hai chiều, nên chứng khoán có tính thanh khoản. Điều này giúp đảm bảo chức năng quan trọng nhất của TTCK là duy trì tính thanh khoản của tài sản tài chính, đặc biệt là các thị trường Order-Driven và Matched Bargain.

Một trong những lợi thế của market-maker là được thực hiện giao dịch Naked Short, là loại giao dịch bán khống tài sản tài chính ngay cả khi họ chưa vay được tài sản đó để phục vụ giao dịch. Nhà tạo lập thị trường thường ít khi hoạt động trên các thị trường giao dịch dạng Quote-Driven.
Góp ý