Loan Stock / Cổ Phiếu Vay Nợ

Định nghĩa

Cổ phiếu vay nợ là một loại chứng khoán có lãi suất cố định, hay là một khoản nợ của công ty với người nắm giữ cổ phiếu. Thông thường người nắm giữ các cổ phiếu loại này là các chủ nợ của công ty và họ không có quyền tham gia vào hoạt động quản lý điều hành. Xét trên thị trường chứng khoán quốc tế, có hai loại chứng khoán có lãi suất cố định đó là trái phiếu và cổ phiếu vay nợ.

Cổ phiếu vay nợ được phát hành với mục đích vay nợ. Có hai loại cổ phiếu vay nợ. Loại thứ nhất là chứng khoán vay nợ không được đảm bảo, tức là công ty sẽ vay nợ thông qua cổ phiếu này mà không cần có một sự đảm bảo nào về việc sẽ thanh toán trong tương lai. Nói cách khác, nếu công ty không có khả năng trả nợ thì các chủ nợ cũng sẽ không có quyền đòi công ty thanh lý bằng tài sản. Vì vậy cổ phiếu vay nợ không đảm bảo là một dạng cổ phiếu tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với các nhà đầu tư.

Loại cổ phiếu vay nợ thứ hai là cổ phiếu vay nợ chuyển đổi. Ưu điểm của loại cổ phiếu này đối với công ty phát hành đó là nó có mức lãi suất tương đối thấp. Đổi lại các chủ nợ có thể chuyển đổi cổ phiếu vay nợ thành cổ  phiếu thông thường của công ty. Hợp đồng vay nợ giữa công ty và chủ nợ sẽ được định sẵn các điều khoản và thời gian chuyển đổi.

Trái phiếu, một trong hai loại chứng khoán có lãi suất cố định, khác cổ phiếu vay nợ ở chỗ nó là một khoản nợ có sự đảm bảo. Tuy nhiên cách thức một trái phiếu được đảm bảo thì khác xa so với việc một cá nhân hay một thực thể dùng tài sản của mình để thế chấp. Trong trường hợp thế chấp, một tài sản cụ thể của người đi vay sẽ được giao cho chủ nợ, do đó họ có thể bán hay thanh lý nếu như người đó không có khả năng trả nợ. Còn đối với trái phiếu, khoản nợ này cũng sẽ được đảm bảo nhưng không chặt chẽ bằng vì không có tài sản nào được đưa ra để thế chấp. Nếu như công ty không có khả năng trả nợ, các chủ nợ có quyền bán một phần hoặc toàn bộ tài sản của công ty như đã cam kết để thu hồi tiền của mình. Trái phiếu có lợi hơn ở chỗ nó cho phép công ty vay nợ nhưng vẫn được sử dụng tài sản của mình cho các hoạt động khác.
Góp ý