Just In Time / Quản Trị JIT

Định nghĩa

JIT là một sáng kiến có tính chiến lược được các công ty áp dụng để quản trị quá trình sản xuất, tăng hiệu quả và giảm lãng phí. Trong quản trị JIT hàng hoá nguyên vật liệu hay các yếu tố đầu vào khác chỉ được vận chuyển đến công ty khi nào công ty cần để sản xuất, do đó có thể cắt giảm chi phí lưu kho. Để có thể áp dụng phương pháp này, các nhà sản xuất phải dự đoán một cách chính xác nhu cầu của khách hàng trong tương lai.

Để dễ hình dung chúng ta có thể xem ví dụ về một công ty sản xuất ô-tô. Công ty này tốn rất ít chi phí lưu kho vì họ sử dụng chuỗi cung cấp đối với các bộ phận của xe. Các bộ phận cần thiết để lắp ráp xe không đến sớm hơn hay muộn hơn mà chỉ đến vào đúng lúc người ta cần để lắp ráp. Sáng kiến về quản trị chuỗi cung cấp là một bước tiến mới trong nghệ thuật quản trị. Nó khác xa với chiến lược "tùy biến theo từng trường hợp" trước đây, khi mà các nhà sản xuất tích trữ một lượng hàng lớn để đề phòng nhu cầu tăng cao.

Tính khả thi của áp dụng JIT cao tới đâu hoặc hoàn toàn không khả thi là do đặc thù và môi trường kinh doanh, tập quán mua bán của khu vực dân cư, nền kinh tế. JIT có thể rất thành công ở một quốc gia như Nhật Bản, nhưng có thể thất bại nếu áp dụng ở Việt Nam hiện tại.
Góp ý