Index Fund / Quỹ Đầu Tư Theo Chỉ Số

Định nghĩa

Các quỹ tương hỗ đầu tư theo chỉ số được xây dựng nhằm mang lại cùng một mức thu nhập như mức mà bạn mong muốn khi bạn sở hữu tất cả các cổ phiếu trong một bảng chỉ số riêng nào đó - ví dụ như chỉ số S&P500. Trong khi để thực hiện được sự đa dạng hoá này la quá khó khăn đối với một cá nhân, thì đối với một quỹ đầu tư theo chỉ số, đây sẽ chỉ là công việc có thể thực hiện trong một ngày. Hiện nay có hơn 140 quỹ đầu tư theo chỉ số cổ phiếu - theo dõi hầu hết các chỉ số phổ biến của các công ty lớn, vốn trung và các công ty nhỏ, cũng như các chỉ số thị trường trái phiếu và một vài chỉ số quốc tế.

Các quỹ đầu tư theo chỉ số trở nên phổ biến vì kết quả của một số chỉ số trái phiếu và cổ phiếu chính thường cao hơn các khoản thu nhập mà những người quản lý các quỹ tương hỗ chuyên nghiệp có thể đạt được bằng cách theo đuổi một chiến lược đầu tư cụ thể nào đó. Việc đầu tư vào các quỹ chỉ số có thể loại bớt việc người đầu tư phải quyết định chọn giữa các quỹ trái phiếu và quỹ cổ phiếu. Đồng thời điều này cũng tạo ra một sự cân bằng với các khoản đầu tư khác.

Tuy nhiên, trong một chu kỳ kinh tế, lợi nhuận của các quỹ có mục tiêu hẹp có thể vận hành hiệu quả gấp nhiều lần quỹ Index. Như một quy luật, các quỹ Index đầu tư vào các công ty nhỏ thường tạo ra lợi nhuận không đều đặn bằng các quỹ tăng trưởng tập trung đầu tư trực tiếp vào một số công ty nhỏ cụ thể nào đó.
Góp ý