Financial Institution / Định Chế Tài Chính

Định nghĩa

Cơ quan chính phủ hoặc tổ chức do tư nhân sở hữu huy động vốn từ công chúng, và từ những định chế khác, và đầu tư vốn này vào những tài sản tài chính, như các khoản vay, chứng khoán, tiền gửi ngân hàng, và tài sản tạo thu nhập. Theo định nghĩa rộng thì những định chế tài chính hoạt động như những trung gian giữa những người tiết kiệm và những người vay, được huy động bằng cách huy động và đầu tư tiền vốn. Những đinh chế tài chính kí thác-một nhóm bao gồm những ngân hàng thương mại, các hiệp hội cho vay và tiết kiệm, các ngân hàng tiết kiệm hỗ tương, và những nghiệp đoàn tín dụng -tiến hành công việc kinh doanh bằng cách nhận tiền gửi của công chúng, được chính phủ liên bang bảo  trợ chống thua lỗ, và chuyển tiền của những người kí gửi vào hoạt động cho vay.Góp ý