Entrepreneur / Doanh Nhân, Doanh Nhân Khởi Nghiệp

Định nghĩa

Một cá nhân, thay vì làm việc như một nhân công, tự điều hành công việc kinh doanh của chính mình, chấp nhận tất cả rủi ro và phần thưởng mà công việc kinh doanh đó mang lại. Doanh nhân thường được coi như người lãnh đạo của một công việc kinh doanh và người đưa ra những ý tưởng mới, nhà cải cách quy trình kinh doanh.

Các doanh nhân đóng vai trò chính trong bất kỳ một nền kinh tế nào. Đó là những người có những kỹ năng và sáng kiến cần thiết để đưa những ý tưởng hay ra ngoài thị trường, và đưa ra những quyết định đúng đắn để bắt ý tưởng đó sinh lợi nhuận. Phần thưởng cho việc chấp nhận rủi ro là những lợi nhuận kinh tế tiềm năng mà doanh nhân đó có thể kiếm được.

Doanh nhân khởi nghiệp là người phải chịu những rủi ro khi bắt đầu một công việc kinh doanh mới. Rất nhiều doanh nhân khởi nghiệp có hiểu biết về kĩ thuật để sản xuất nhữnghàng hóa có thể bán được hay thiết kế những dịch vụ mới cần thiết. Thường thì những Quỹ vốn đầu tư mạo hiểm sẽ trợ cấp tài chính cho những doanh nghiệp khởi nghiệp, bù lại họ sẽ nhận được một phần vốn sở hữu. Một khi công việc kinh doanh của doanh nhân khởi nghiệp được thiết lập, cổ phiếu có thể được bán ra công chúng trong đợt IPO trong những điều kiện thị trường thích hợp.
Góp ý