Dow Jones Industrial Average / Chỉ Số Bình Quân Công Nghiệp Dow-Jones

Định nghĩa

Giá bình quân trọng số của 30 cổ phiếu công nghiệp hàng đầu giao dịch trên sở Giao dịch chứng khoán New York, được tính toán bởi Dow Jones & Co., và được công bố trên tạp chí Wall Street hàng ngày. Số bình quân công nghiệp là một trong bố số bình quân chứng khoán đước tính bởi Dow jones; các số khác là số bình quân của 20 cổ phiếu vận tài và số bình quân của 15 cổ phiếu công ty tiện ích, và chỉ số tổng hợp bình quân của tất cả chứng khoán này. Số bình quân công nghiệp là phổ biến nhất, và được niêm yết rộng rãi như một chỉ báo của giá cổ phiếu và lòng tin của nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán.
Góp ý