Credit Default Swap / Hợp Đồng Bảo Hiểm Nợ Xấu

Định nghĩa

Hợp đồng bảo hiểm nợ xấu (Credit Default Swap - CDS) là một hợp đồng phái sinh tín dụng mà theo đó bên mua sẽ thanh toán một khoản tiền định kỳ cho bên bán, đổi lại họ sẽ nhận được khoản bồi thường nếu công cụ tài chính cơ sở bị mất khả năng thanh toán. Nói cách khác, CDS là một dạng bảo hiểm phòng ngừa chuyện người vay tiền không trả được nợ.

CDS được xem là thủ phạm chính của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay. Chỉ mới ra đời cách đây mấy năm, CDS trở thành một thị trường khổng lồ, lôi kéo các tên tuổi lớn trong ngành ngân hàng và bảo hiểm.
Góp ý