Call Provision / Điều Khoản Về Lệnh Thu Hồi

Định nghĩa

Call Provision tức: Điều khoản về lệnh thu hồi.

Thuật ngữ này dùng để nói về  Điều khoản thoả thuận giữa công ty phát hành trái phiếu và cổ phần ưu đãi với người mua về việc thu hồi lại trái phiếu và cổ phần trước ngày đáo hạn với giá đặc biệt trong trường hợp đặc biệt.
Góp ý