Building Society / Hiệp Hội Nhà Ở

Định nghĩa

Là một định chế tài chính, được sở hữu bởi các thành viên của mình, cung cấp dịch vụ ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác, đặc biệt là cho vay thế chấp.
Thuật ngữ "building society" được sử dụng lần đầu tiên tại Vương quốc Anh thế kỷ 19, bởi các tổ chức tiết kiệm của người lao động: bằng cách đóng góp khoản tiết kiệm, các thành viên có thể mua hoặc xây dựng ngôi nhà của chính mình.

  • Ở Anh ngày nay, các hiệp hội nhà ở cạnh tranh khá gay gắt với ngân hàng trên hầu hết các "dịch vụ ngân hàng", đặc biệt là cho vay thế chấp và các tài khoản tiền gửi. Trong năm 2007, ở Anh có 60 hiệp hội nhà ở với tổng số tài khoản vượt quá 305 tỷ bảng Anh.
  • Ở Úc, các hiệp hội nhà ở cũng phát triển cùng với ở Anh. Do những luật lệ khắt khe với ngân hàng, hiệp hội nhà ở phát triển hưng thịnh cho đến khi ngành tài chính Úc bãi bỏ quy định những năm 1980. Rất nhiều những hiệp hội nhà ở nhỏ hơn đã biến mất, trong khi một số hiệp hội lớn nhất vẫn tồn tại và chính thức đạt được địa vị của các ngân hàng.
  • Ở Mỹ, các hiệp hội tiết kiệm và vay nợ cũng có tổ chức và mục đích tương tự.Góp ý