Bond Yields / Thu Lợi Từ Trái Phiếu

Định nghĩa

Các nhà đầu tư thận trọng thường sử dụng trái phiếu để có được nguồn thu nhập ổn định. Họ mua trái phiếu khi trái phiếu đó được phát hành và nắm giữ chúng, chờ đợi các khoản thu nhập đều đặn, có lãi cố định cho tới khi trái phiếu đáo hạn. Sau đó, họ nhận lại khoản đầu tư gốc để lại tái đầu tư.

Các trái phiếu được phát hành khi lãi suất phổ biến của thị trường ở mức cao sẽ lên giá khi lãi suất giảm xuống. Đó là vì các nhà đầu tư sẵn sàng trả cao hơn mệnh giá để mua một trái phiếu có trái suất là 8% khi lãi suất hiện hành là 5%.

Điều đó có nghĩa là sự tăng lên trong giá một trái phiếu, hay tăng giá vốn, có thể mang lại nhiều lợi nhuận cho người nào bán trái phiếu đi hơn là giữ trái phiếu lại chờ đến ngày đáo hạn. Một số nhà đầu tư năng động hơn có thể giao dịch, hay mua và bán các trái phiếu (tương tự như họ có thể làm đối với cổ phiếu)  với hy vọng kiếm được tiền từ việc bán trái phiếu ở một mức giá cao hơn mức giá mà họ đã trả để mua được trái phiếu đó.

Nhưng luôn luôn tồn tại những rủi ro trong các giao dịch trái phiếu. Nếu lãi suất tăng, bạn có thể mất tiền nếu bạn muốn bán một trái phiếu mua trước đó có mức lãi suất thấp hơn. Điều này là vì những người mua tiềm tàng rõ ràng phải trả ít tiền cho một trái phiếu hơn là số tiền mà bạn đã phải trả để mua trái phiếu đó.

Một rủi ro khác mà những người nắm giữ trái phiếu thường gặp phải là lạm phát xuất hiện. Do số tiền mà bạn kiếm được từ một khoản đầu tư vào trái phiếu không đổi, nên giá trị của khoản tiền đó sẽ bị giảm đi do lạm phát. Chẳng hạn nếu bạn có một trái phiếu thời hạn 30 năm với lãi hàng năm là 5.000$, thu nhập này sẽ mua được ít hàng hoá hơn vào thời điểm cuối thời hạn của trái phiếu so với thời điểm đầu thời hạn.
Góp ý