Bluechip / Cổ Phiếu Bluechip

Định nghĩa

Cổ phiếu bluechip là cổ phiếu của các công ty danh tiếng với các khoản thu nhập ổn định và không bị nợ đọng vượt quá khả năng chi trả. Hầu hết các cổ phiếu bluechip đều cho cổ tức đều đặn ngay cả khi công việc kinh doanh không thuận lợi ở thời điểm nào đó. Cổ phiếu bluechip được định giá bởi các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn và tính ổn định mặc dù giá một cổ phiếu loại này thường là cao. Thông thường, những cổ phiếu như vậy được tin tưởng là sẽ tạo ra các khoản lãi đáng tin cậy mặc dù không lớn, và rủi ro thấp. Rất nhiều cổ phiếu bluechip là bộ phận cấu thành nên các chỉ số chứng khoán phổ biến như Dow Jones Industrial Average và S&P 500.

Nói cách khác, cổ phiếu bluechip có thể được xác định bởi các công ty có giá trị cổ phiếu trên thị trường rất lớn, ví dụ trên 1 tỷ đôla.
Góp ý