Adaptive Price Zone - APZ / Vùng Giá Thích Nghi - APZ

Định nghĩa

Adaptive Price Zone - APZ là một chỉ báo kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định bước ngoặt khả thi của thị trường . Vùng giá thích nghi (APZ) có thể đặc biệt hữu ích trong một thị trường biến động sang ngang. Chỉ số này hướng tới việc báo động cho những biến động giá lớn bằng cách sử dụng một chuỗi dữ liệu dựa trên các đường  trung bình động EMA trong ngắn hạn. Nó có thể giúp các nhà giao dịch chứng khoán lướt sóng tạo ra lợi nhuận ngay trong những thị trường biến động bằng cách báo hiệu điểm đảo chiều giá cả, điều này có thể chỉ ra thời gian khả năng sinh lời để mua hoặc bán APZ có thể được áp dụng như một phần của một hệ thống giao dịch tự động.

Saga giải thích

Phân tích kỹ thuật là một trong hai phương pháp chính để ra quyết định kinh doanh chứng khoán Trong khi, phân tích cơ bản nhìn vào giá trị của công ty đằng sau chứng khoán thì các phân tích kỹ thuật đều hoàn toàn bỏ qua điều này và chỉ tập trung vào các biến động giá. Nhà giao dịch chứng khoán theo trường phái kỹ thuật sử dụng các bảng xếp hạng và các công cụ khác để phân tích giá cả và khối lượng thương mại của một cổ phiếu và dự đoán xu hướng di chuyển của một cổ phiếu
Góp ý