Adaptive Expectations Hypothesis / Giả Thuyết Kỳ Vọng Thích Nghi

Định nghĩa

Adaptive Expectations Hypothesis là giả thuyết cho rằng các cá nhân đưa ra quyết định đầu tư dựa trên xu hướng của dữ liệu lịch sử gần đây, chẳng hạn như tỷ lệ lạm phát , và điều chỉnh dữ liệu (dựa trên kỳ vọng của họ) để dự đoán giá trong tương lai. 

Saga giải thích

Ví dụ, nếu lạm phát trong 10 năm qua chạy trong khoảng 2 đến 3%, các  nhà đầu tư sẽ sử dụng một kỳ vọng lạm phát nằm trong phạm vi đó khi đưa ra quyết định đầu tư. Do đó, nếu một biến động cực đại tạm thời lạm phát xảy ra gần đây, chẳng hạn một hiện tượng lạm phát chi phí đẩy xảy ra, các  nhà đầu tư sẽ rơi vào tình trạng đánh giá quá cao sự chuyển động của tỷ lệ lạm phát trong tương lai. Điều ngược lại sẽ xảy ra trong một môi trường lạm phát cầu kéo
Góp ý