Actuarial Equity / Định Phí Bảo Hiểm

Định nghĩa

Actuarial Equity là phương pháp tính phí bảo hiểm dựa trên những yếu tố quan trọng như tuổi tác, giới tính, sức khỏe, tiền sử gia đình của người đăng ký bảo hiểm và loại hình bảo hiểm được áp dụng. Điều này cho phép công ty bảo hiểm đối đãi với các ứng viên một cách công bằng theo mức độ rủi ro ước tính.

Saga giải thích

Với bảo hiểm xe hơi, các công ty bảo hiểm sử dụng tuổi tác như một yếu tố xếp hạng trong việc xác định các chi phí bảo hiểm cá nhân. Do những người trẻ tuổi là nhóm thường có tiền sử lái xe không tốt, vì vậy những cá nhân này được yêu cầu trả phí bảo hiểm cao hơn, thông thường bao gồm giá trị thiệt hại dự kiến.
Góp ý