A-B Split / Phương Pháp A/B Split (A/B Testing)

Định nghĩa

Là một cách thức kiểm tra sự hiệu quả của các phương pháp marketing hoặc media. Với việc sử dụng phương thức A - B Split trong marketing, một danh sách các mục tiêu được chia vào 2 nhóm theo một quy tắc ngẫu nhiên, trong đó một nhóm là nhóm "kiểm soát" và nhóm còn lại là nhóm "test". Mục tiêu của bài kiểm tra là để xác định xem biến đơn lẻ nào sẽ tác động nhiều nhất tới việc gia tăng tỉ lệ phản hồi của một chiến dịch marketing cũng như đạt được kết quả mong muốn.

Saga giải thích

Phương pháp này từng được sử dụng cho các chiến dịch gửi thư marketing trong quá khứ, nhưng hiện nay nó đã được áp dụng thành công với phương tiện truyền thông tương tác để thử nghiệm tính hiệu quả của các email blast (một dạng email được gửi vào một danh sách chứa rất nhiều người cùng một lúc) và các banner quảng cáo.

Ví dụ, một chiến dịch email của một nhà xuất bản bản tin có thể bao gồm một lời "kêu gọi hành động" (Call to action) cụ thể - chẳng hạn như đăng ký trong vòng 48 giờ để được giảm giá 20% - được nhúng trong tin nhắn tới một nửa đối tượng khách hàng mục tiêu, trong khi nửa còn lại không nhận được lời mời chào giảm giá này. Điều này sẽ cho phép các nhà xuất bản xác định xem liệu lời kêu gọi hành động này có phù hợp không, và liệu tỷ lệ phản hồi có bù đắp được khoản giảm giá 20% kia không.
Góp ý