24 Hour Banking / Dịch Vụ Ngân Hàng 24 Giờ

Định nghĩa

Dịch vụ tự phục vụ của ngân hàng kéo dài ngoài giờ làm việc bình thường bằng cách nhận tiền mặt, thực hiện ký gửi  và chuyển tiền giữa các tài khoản tại các máy rút tiền tự động. Việc phát triển mạng lưới ATM ở phạm vi quốc gia và quốc tế trong thập niên 1980, làm cho khách hàng có thể thực hiện tối thiểu một số chức năng bình thường của mọi nơi trong nước,và mức độ nào đó, trên phạm vi quốc tế. 
Góp ý