Từ điển thuật ngữtất cả (41097)

Any-Occupation Policy / Chính sách bất kỳ nghề nghiệp
Thuật ngữ sử dụng trong ngành bảo hiểm để chỉ một định nghĩa cụ thể của khuyết tật khi viết các chính sách bảo hiểm tàn tật. Nếu bạn gặp tai nạn dẫn tới bất lợi trong việc tiếp tục lao động, bạn sẽ bị coi là tàn tật, nhưng các chính sách bảo hiểm tàn tật có các định nghĩa cụ thể để đủ điều kiện cho cá ...
APB Opinion / Ý kiển của Hội đồng chuẩn mực kế toán
Một tuyên bố có thẩm quyền do Hội đồng chuẩn mực kế toán ban hành. Các ý kiến ​​chính thức đã được đưa ra về các vấn đề kế toán khác nhau đòi hỏi phải làm rõ hoặc giải thích. APB liệt kê 31 ý kiến ​​riêng biệt trong suốt quá trình tồn tại.
APICS Business Outlook Index / Chỉ số triển vọng kinh doanh APICS
Đây là một chỉ số sản xuất mang tầm cỡ quốc gia dùng để khảo sát hàng tháng một số công ty sản xuất. Nếu chỉ số đạt mức trên 50 nó cho thấy tín hiệu sản xuất mở rộng, thấp hơn 50 thì cho thấy tín hiệu của việc sản xuất đang co lại.
Appeal Bond / Phí bảo lãnh kháng cáo
Đây là một khoản tiền được nắm giữ trong thời gian chờ phán quyết kháng cáo. Phí bảo lãnh kháng cáo được nộp bởi bên nguyên kháng (người đăng đơn kiện) đang kháng cáo phán xét của tòa án. Thông thường thì phán xét này đang thuộc vòng sơ ...
Appeals Conference / Hội nghị kháng cáo
Một hội nghị mà người nộp thuế có thể yêu cầu Sở Thuế vụ (IRS) (Mỹ) nếu họ không đồng ý với kết quả kiểm toán của IRS trong quá trình kiểm toán. Hội nghị kháng cáo có thể được yêu cầu sau cuộc họp với người giám sát IRS nếu cuộc họp đó không giải quyết được vấn đề.
Appellate Courts / Tòa phúc thẩm
Một bộ phận của hệ thống tư pháp chịu trách nhiệm xét xử và xem xét kháng cáo từ các vụ án pháp lý đã được xét xử ở cấp xét xử hoặc tòa án cấp dưới khác. Những người hoặc tổ chức như các công ty có kết quả không thành công ở cấp xét xử ...
Appleton Rule / Luật Appleton
Một quy định được khởi xướng vào năm 1901 bởi Henry D. Appleton, Phó Giám đốc Bảo hiểm New York. Luật Appleton tuyên bố rằng mọi công ty bảo hiểm nhân thọ kinh doanh tại New York đều phải tuân thủ luật pháp New York ngay cả khi họ kinh doanh ở các tiểu bang khác.
Applied Cost / Chi phí đã phân phối
Một thuật ngữ được sử dụng trong kế toán chi phí để biểu thị chi phí được gán cho một cái gì đó, có thể khác với chi phí thực tế. Kế toán chi phí làm công việc so sánh chi phí sản xuất với sản lượng sản xuất thường là một phần trong việc ra quyết định của công ty đối với nhiề ...
Applied Economics / Kinh tế học ứng dụng
Việc áp dụng các lý thuyết và nguyên tắc kinh tế vào các tình huống thực tế với mục đích mong muốn là dự đoán các kết quả tiềm năng. Việc sử dụng kinh tế học ứng dụng được thiết kế để phân tích xem xét các kết quả tiềm năng không bị ảnh hưởng bởi các nội dung gây sao nh& ...
Apportionment / Phân bổ
Việc phân bổ một khoản lỗ giữa tất cả các công ty bảo hiểm sẽ bảo đảm một phần tài sản. Phân bổ này được sử dụng để xác định tỷ lệ phần trăm trách nhiệm cho mỗi công ty bảo hiểm. Ví dụ: có ba công ty bảo hiểm, mỗi công ty bảo đảm 30.000 đô la trên một tài sản trị giá 90.000 đô la, m ...
Anticipatory Hedge / Phòng vệ tiên liệu
Anticipatory Hedge là một vị thế bảo đảm được thực hiện trong dự đoán của một giao dịch mua hoặc bán trong tương lai. Phòng vệ tiên liệu ( Anticipatory Hedge) được sử dụng khi một nhà đầu tư có ý định tham gia thị trường và muốn giảm rủi ro của mình bằng cách giữ một vị thế mua hoặc bán trong việc bảo toà ...
Anti-Dilution Provision / Điều khoản chống pha loãng chứng khoán
Anti-Dilution Provision là một điều khoản trong một quyền chọn hoặc chứng khoán chuyển đổi. Nó bảo vệ một nhà đầu tư khỏi sự pha loãng do các vấn đề sau này của cổ phiếu ở mức giá thấp hơn so với mức giá nhà đầu tư trả ban đầu. Còn được gọi là "anti-dilution clause."
Antidilutive / Chống pha loãng
Antidilutive là thuật ngữ mô tả ảnh hưởng của chứng khoán hưu trí, chứng khoán chuyển đổi hoặc các hoạt động của công ty (chẳng hạn như việc mua lại được thực hiện thông qua phát hành cổ phiếu phổ thông hoặc các chứng khoán khác) đối với thu nhập trên mỗi cổ phiếu phổ thông (EPS), trong đ&oacu ...
Anti-Diversion Clause / Điều khoản chống chuyển hướng
Anti-Diversion Clause là một quy định ngăn hàng hóa xuất khẩu đi đến các điểm đến không được chính phủ phê duyệt. Tại Hoa Kỳ, Cục Quản lý Xuất khẩu của Bộ Thương mại yêu cầu hàng hóa xuất khẩu thương mại phải kèm theo tuyên bố kiểm soát điểm đến trong đó quy định hàng hóa chỉ được ph& ...
Anti-Dumping Duty / Thuế chống bán phá giá
Anti-Dumping Duty là một biểu thuế bảo hộ mà chính phủ trong nước áp đặt đối với hàng nhập khẩu nước ngoài mà họ tin rằng được định giá dưới giá trị thị trường hợp lý. Tại Hoa Kỳ, thuế chống bán phá giá được Bộ Thương mại quy định và thường lớn hơn 100%. Chúng được áp dụng khi một c&ocir ...
Anti-Fragility / Kháng thương
Anti-Fragility là một nghịch lý về sự dễ sụp đổ, hoàn cảnh mà các sự kiện hoặc cú sốc tác động cao có thể trục lợi. Kháng thương là một khái niệm được phát triển bởi  giáo sư, cựu giao dịch viên chứng khoán và cựu quản lý quỹ đầu cơ Nassim Nicholas Taleb. Taleb đặt ra thu ...
Anti-Greenmail Provision / Điều khoản chống (tống tiến) thư xanh
Anti-Greenmail Provision là một điều khoản đặc biệt nằm trong điều lệ công ty của một công ty hoạt động như một sự răn đe chống lại việc ban giám đốc phê duyệt việc mua lại cổ phần.
Anti-Martingale System / Hệ thống chống Martingale
Anti-Martingale System là một hệ thống xác định kích cỡ vị trí tương quan giữa mức đầu tư với rủi ro và quy mô danh mục đầu tư. Chiến lược chống Martingale liên quan đến việc giảm một nửa số tiền cược của bạn mỗi khi bạn thua một giao dịch và nhân đôi chúng mỗi khi bạn thắng một giao dịch.
Anti-Reciprocal Rule / Quy tắc chống đối ứng
Anti-Reciprocal Rule là một quy tắc được tạo ra bởi Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA) để bảo vệ các nhà đầu tư cá nhân khỏi xung đột lợi ích có thể phát sinh khi các công ty môi giới và quỹ tương hỗ bắt tay với nhau.
Anti-Takeover Statute / Đạo luật chống tiếp quản
Anti-Takeover Statute là một tập hợp các quy định của nhà nước ngăn chặn hoặc ngăn cản các công ty cố gắng thu mua doanh nghiệp thù địch. Các quy định này khác nhau giữa các tiểu bang và thường chỉ ảnh hưởng đến các công ty được thành lập trong tiểu bang đó